Neem gerust een ZZP 'er mee naar Duitsland, maar......

zoll14Vaak krijgen Nedax adviseurs de vraag of het  meenemen van 'n ZZp 'er naar Duitsland gevaarlijk, een tikkende tijdbom en zelf strafbaar zou kunnen zijn. Niets is minder waar! Het in onder aanneming meenemen van een zelfstandige zonder personeel is geen enkel probleem mits de documentenplicht voor Duitsland in acht worden genomen.
Nedax heeft recentelijk aan de Duitse douane voorgelegd wat nu die documentenplicht inhoud voor een Nederlandse ZZP 'er.
 
Het antwoord van de Duitse Zoll was heel duidelijk: 
 
Selbstständige/ Einzelunternehmer  haben bei der Dienstleistungserbringung in Deutschland folgendes zu beachten:
Es sind Unterlagen bereitzuhalten, aus denen die Vergütung der Dienst- oder Werkleistungen hervorgeht, die der Auftragnehmer vom Auftraggeber erhalten hat (z.B. Dienst- oder Werkverträge, Auftragsmappen oder -bestätigungen, Eingangsrechnungen etc.) Im Falle einer Zollkontrolle können von der Zollbehörde weiterhin vom Betreffenden, zum Beleg der Selbständigkeit Nachweise angefordert werden. Die Prüfung erfolgt in jedem Fall sachverhaltsabhängig und  erfordert eine Einzelfallentscheidung.

Vertaald blijkt dat een ZZP 'er de navolgende documenten bij zich moet hebben en die dus moet kunnen laten zien aan de Duitse Zoll:
 
  • Contract (liefst in het Duits) verstrekt door de opdrachtgever naar de ZZP 'er, met vermelding van het project, duur, omvang en omschrijving.
  • A1 verklaring dat men sociale verzekeringspremies betaald in Nederland
  • Kopie van oude factureren tussen de opdrachtgever en de ZZP 'er.
 
Aanvullend, kunnen eventueel ook de navolgende documenten worden meegenomen in het documentenmapje:
 
- Inschrijving als ZZP 'er in de Duitse Handwerkskammer
- Vrijstelling Duitse belastingdienst (Freistellungsbescheinigung)
 
Let wel. De Duitse Zoll heeft geen bevoegdheid tot het opvragen van deze laatste 2 documenten!
 
Dus, neem gerust een ZZP 'er mee naar Duitsland, maar....
 
Verdere Nedax artikelen over dit onderwerp zijn: