Welkom bij Nedax, uw Duitsland en België adviseur

Nedax heeft sinds 1996 ervaring met het begeleiden van NL-bedrijven naar Duitsland en België. Met meer als 135 aangesloten MKB bedrijven is Nedax het grootste kenniscentrum inzake export begeleiding van NL bedrijven, werkzaam in Duitsland of België .

Nedax zorgt dat u meteen aan de slag kunt in Duitsland of België. Samen met u regelen we alle formaliteiten!!

Het laatste nieuws het eerst op nedax.nl

Kreis (Gemeente) Kleve controleert streng op de HWK inschrijving.

kleveDe laatste maanden komen er op de Duitsland helpdesk steeds meer meldingen van speciale controles door de gemeente (Kreis) Kleve. De controles gaan specifiek over de inschrijving in de Duitse Handwerkskammer. Naar verluid komen 1 of 2 ambtenaren van de gemeente de bouwplaats op en vragen bij de diverse vakmensen welke aan het werk zijn, of men een geldige HWK inschrijving kan laten zien.
Dit kan eventueel ook na de controle worden opgestuurd naar de Kreis Kleve.

183 dagen regeling geldt niet voor 'n ZZP. 

loonbelastingAls een werknemer langer als 183 dagen werkzaam is in Duitsland of België moet zijn werkgever de (loon) belasting gaan afdragen in het werkland van de werknemer. Aangezien een ZZP 'er geen werknemer is van het bedrijf maar eigenaar, vervalt dus deze regeling voor de ZZP 'er.
 
Waar de ZZP' er wel tegen aanloopt is de mogelijkheid dat de Duitse fiscus in het kader van een "fiscale vaste inrichting (Betriebsstätte)" een ZZP 'er belastingplichtig acht als deze langer dan 12 maanden actief is in Duitsland of België. Dit alles is vastgelegd in het belastingverdrag welke Nederland met Duitsland heeft afgesloten, het zogenaamdem verdrag ter voorkoming van dubbele belasting (Doppelbesteuerungsabkommen).

Duitse leerlingen krijgen ook een minimumloon.

AzubisPer 1 januari 2021 krijgen Duitse leerlingen, de zogenaamde Azubis, ook een wettelijk minimum bruto loon van € 550,-/maand (1ste jaars student). Het minimumloon voor leerlingen en stagiaires zal in de daaropvolgende jaren geleidelijk worden verhoogd tot € 620 per maand in het eerste leerjaar.  Vanaf 2024 zal het minimumloon voor een stagiaire of leerling automatisch stijgen met de ontwikkeling van het Duitse minimumloon.
 
In Nederland kennen we geen CAO minimumloon voor leerlingen of stagaires. Wat als nu een Nederlandse leerling meegaat werken naar Duitsland? Hoogstwaarschijnlijk zal de Duitse Douane, welke de controles uitvoert op correcte uitbetaling van het Duitse minimumloon, zich op het standpunt stellen dat Nederlandse werkgever hierin de nieuwe Duitse wet voor Azubi's moeten gaan volgen.

Corona Update voor Duitsland.

Momenteel wordt de helpdesk weer veel gebeld met vragen over het werken in Duitsland en België. Sinds 27 juli 2021 heeft Duitsland en België code rood uitgeroepen voor Nederland. Wij houden u regelmatig op de hoogte via onze Blog.
 
27 juli 2021
Nederland is voor Duitsland vanaf 27 juli 2021 als hoogrisicogebied ingeschaald: Er gelden de volgende restricties voor grenspendelaars:
 
 • Geen verplichting tot registratie en geen quarantaineverplichting.
 • Bewijsplicht: u moet zich twee keer per week laten testen. Deze test kan ook na binnenkomst worden afgenomen, bijvoorbeeld op de werkplek. De regel dat de test niet meer dan 48 uur voor de binnenkomst mag zijn afgenomen, is in dit geval niet van toepassing. Er hoeft alleen maar te worden aangetoond dat er twee keer per week een test wordt afgenomen.
 • Bovendien moet de betrokkene bewijzen dat hij/zij als grenspendelaar kan worden aangemerkt. Daartoe moeten grenspendelaars en grensganers een in het Duits of Engels gesteld certificaat bij zich hebben dat hun status bevestigt (bv. certificaat van werkgever, school, Zoll melding, kopie opdracht,  enz.). Degenen die een bewijs van inenting of herstel bij zich dragen, zijn vrijgesteld van de testverplichting. Het bewijs moet aan de bovenstaande eisen voldoen. 
Duitse Deelstaten kunnen afwijkende regels hebben in deze. Bekijk de link voor het laatste nieuws. LINK
Orginele Duitse tekst:
corona22

In Duitsland geldt een aanmelding-, vergunning- , en bewijsplicht voor NL bedrijven!

U kunt direct starten met de werkzaamheden in Duitsland, geen wachttijden,

mits  een van de trajecten wordt opgestart.

 • Traject voor bouw bedrijven.
 • €875
 • Samen met U regelen wij:
 • Vergunning Handwerkskammer
 • Belastingdienst (Freistellungsbescheinigung)
 • Melding en bewijsplicht naar de Zoll
 • Vakantiegeld afdracht naar Soka-Bau
 • Bestellen
 • Traject voor alle niet bouw branches
 • €295
 • Samen met U regelen wij:
 • Vergunning Handwerkskammer
 • Melding en bewijsplicht naar de Zoll
 • Bewijs-, meldingsplicht inzake minimumloon wetgeving
 • Bestellen

Boetes kunnen oplopen van € 30.000,- tot € 500.000,- per overtreding. 

Onze Partners