Schijnzelfstandigheid-Scheinselbständigkeit

freier Mitarbeiter1De grens tussen een werknemer met een arbeidscontract en een zelfstandige ondernemer zijn vaak niet te trekken. Zorgelijk is het als van te voren niet goed wordt gekeken naar de wettelijke kaders dat elk EU-land  stelt voor het werken als zelfstandige ondernemer zonder personeel.
Vanaf 1 april  2017 is het in Duitsland makkelijker om vast te stellen of er sprake is van (schijn-)zelfstandigheid of werken als werknemer. Vanaf deze datum is aan de wet "Ar­beit­neh­mer­über­las­sungs­ge­set­zes" AÜG een paragraaf toegevoegd (paragraaf 611a) dat nu de arbeidsverhoudingen beter definieert.Toch blijkt in de praktijk dat elk geval apart moet worden beoordeeld. Om het risico op schijnzelfstandigheid uit te sluiten, kan bij de Deutsche Rentenversicherung (DRV) een beoordeling (Statusfeststellungsverfahren) aangevraagd worden. De DRV beoordeelt dan of er in de praktijk wel of geen sprake is van een arbeidsverhouding.
 
Regels voor de beoordeling van zelfstandigheid in Duitsland.
 
U bent geen zelfstandige, maar schijnzelfstandige (Scheinselbständige), volgens de Deutsche Rentenversicherung (DRV) als u aan de volgende criteria voldoet:
  • de onbeperkte verplichting, alle instructies van de opdrachtgever uit te voeren of op te volgen
  • de verplichting, te voldoen aan bepaalde werktijden
  • de verplichting, de opdrachtgever regelmatig met korte tussenpozen gedetailleerde rapportages te sturen
  • de verplichting, in de gebouwen van de opdrachtgever of door de opdrachtgever bepaalde locaties te werken
  • de verplichting, bepaalde hard- en software te gebruiken, in het bijzonder als dit ten behoeve is van de controlemogelijkheden van de opdrachtgever.
Degene die echt zelfstandig is draagt zelf volledig het ondernemersrisico en organiseert zelf zijn werkzaamheden.
 
Nedax adviseert in elk geval de navolgende punten in de gaten te houden.
 
1.) Dit kunt u voorkomen door een zelfstandige binnen uw bedrijf niet op dezelfde manier te behandelen als een vaste bedrijfsmedewerker. Zorg er bijvoorbeeld voor dat de ZZP’er geen bedrijfskleding draagt. Want als deze zelfstandige in een jasje met embleem van uw bedrijf rondloopt, documenteert u hiermee feitelijk dat hij eigenlijk een vaste medewerker is.
2.) Zorg dat er een (Duitstalig) contract is waar goed uw opdracht naar de ZZP is omschreven.
3.) Een A1 verklaring aanwezig is afgegeven door de SVB.
4.) Recentelijke inschrijving in de Handwerksrolle en/of Kamer van Koophandel.
 
Nedax adviseert u gaarne in deze.