België, wat u moet regelen voordat u aan de slag kunt

Leden helpen we gratis met de Limosa meldingen

Werken in België in de bouw-, vlees-, of schoonmaaksector.

Net als Duitsland kent België ook een meldingstraject voor Nederlandse bedrijven welke hun personeel te werken stellen in België. Deze meldingen worden regelmatig gecontroleerd op de Belgische werkplek. U dient de navolgende meldingen te verrichten.

1. Limosa

limosaSinds 1 april 2007 geldt voor naar België gedetacheerde buitenlandse werknemers, zelfstandigen en stagiairs een Limosa-aangifteplicht. Limosa staat voor 'Landenoverschrijdend Informatiesysteem ten behoeve van Migratieonderzoek bij de Sociale Administratie'. Met deze voorafgaande aangifte kan de Belgische overheid meer zicht houden op de aanwezigheid van buitenlandse werknemers, zelfstandigen en stagiairs op het Belgische grondgebied. De Limosa-meldingsplicht geldt voor alle werknemers die tijdelijk of gedeeltelijk in België komen werken en in principe niet onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid. Bij het ontbreken van een registratie wordt een boete ingehouden van tweemaal 15% van het factuurbedrag. Deze dient te worden doorgestort aan de RSZ- en BTW-diensten (elk 15%).

2. A1 verklaring

A1/certificate of coverage is de naam van een Europees formulier. Met dit formulier kan een werknemer die voor u buiten Nederland werkt, aantonen dat hij in Nederland verzekerd is voor bijvoorbeeld AOW, kinderbijslag en werkloosheid. Alle landen van de Europese Unie gebruiken het formulier A1/certificate of coverage. Als Nederlandse werknemer dient u in het bezit te zijn van een A1 verklaring en deze tonen bij een werkplekinspectie. Een aannemer dient elke dag opnieuw na te zien of alle werknemers uit andere EU-lidstaten dit formulier bijhebben. De eventuele boete bij het ontbreken van dit formulier is voor de aannemer.

3.PDOK melding

pdokU heeft aangifte- en betalingsplicht bij de PDOK als uw gedetacheerde werknemers in de Belgische bouwsector werken én zij op basis van de Nederlandse cao, reglement of arbeidsovereenkomst geen vergoeding krijgen die vergelijkbaar is met een eindejaarsuitkering of 13de maand. U betaalt een bijdrage aan de PDOK van 9,12% van het totaal van de brutolonen dat door uw werknemers is verdiend in België. Ieder kwartaal doet u daarvan aangifte bij de PDOK.  

Past uw onderneming de Nederlandse CAO voor de Bouwnijverheid toe? Dan kunt een ontheffing krijgen voor de betalingsplicht aan PDOK. Om deze ontheffing te krijgen moet u een schriftelijke verklaring aan PDOK opsturen.

4.Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 30ter)

Opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers die de activiteiten (laten) uitvoeren die hieronder beschreven zijn, moeten nagaan of hun (onder)aannemers sociale of fiscale schulden hebben. Is dat het geval, dan moeten zij een bepaald percentage van het factuurbedrag inhouden en doorstorten aan de RSZ (voor sociale schulden) of de FOD Financiën (voor fiscale schulden).

Over welke activiteiten gaat het?

De reglementering over de inhoudingsplicht en hoofdelijke aansprakelijkheid heeft betrekking op:

  • werken in onroerende staat (art. 30bis van de wet van 27 juni 1969),
  • werken die vallen onder het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtdiensten (art. 30ter van de wet van 27 juni 1969 – Koninklijk Besluit van 17 juli 2013),
  • en werken in de vleessector (art. 30ter van de wet van 27 juni 1969 – Koninklijk Besluit van 22 oktober 2013).

Buitenlandse onderaannemers moeten evengoed gemeld worden bij de dienst werfmeldingen van de RSZ. De eventuele boete bedraagt 5% van de factuurprijs.

5.Bewijs van beroepsbekwaamheid voor gereglementeerde beroepen.

Ook in België zijn verschillende ambachten beschermd en moeten buitenlandse bedrijven die deze beschermde ambachten willen uitoefenen middels een EG-verklaring kunnen aantonen dat men beschikt over voldoende basis kennis. Dit geldt vooral ook voor ZZP'ers welke willen gaan werken in België.

6.Uitzendorganisaties

De terbeschikkingstelling van personeel is voorbehouden aan uitzendkantoren. Een buitenlands uitzendbedrijf moet hier in België een erkenning hebben.In de bouwsector moet het uitzendbureau voldoen aan de strenge voorwaarden van het paritair comité. 

Meer info, mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.