SOKA-BAU versterkt samenwerking met de Duitse Douane (Zoll).

zoll9Via een persbericht maakt SOKA-BAU bekend dat men de reeds bestaande samenwerking met de Duitse douane nog meer gaat versterken. Reden voor deze versterkte samenwerking is dat de Duitse Zoll de afgelopen jaren steeds minder controles uitvoerde op de werkplekken. Dit wegens te weinig mankracht. Daar komt nu volgens SOKA-BAU verandering in. In de praktijk zal SOKA-BAU aan de Duitse Zoll gaan melden als men constateert dat de minimumloon betaling aan werknemers onder de wettelijke norm ligt. Dit kan per branche verschillen. 
Sinds kort maakt de Duitse douane ook gebruik van een centrale databank waar nu ook SOKA-BAU haar gegevens aanlevert. Hierdoor heeft de Duitse douane een zogenaamd  digitaal waarschuwingssysteem ontwikkeld "Bürgenfrühwarnsystem".
 Nedax concludeert aan de hand van deze ontwikkeling dat de werkplek controles door de Duitse douane (Zoll) de laatste jaren afnemen maar daarvoor in de plaats de digitale controle sterk is verbeterd. De pakkans voor buitenlandse bedrijven is hierdoor vergroot.
 
Algemeen
In het kader van de bestrijding van het zwartwerken en het illegaal te werk stellen van goedkope buitenlandse arbeidskrachten kent Duitsland de wet "Gesetz zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung (SchwarzArbG)". Door deze wet heeft de Duitse douane opsporingsbevoegdheid om het zwartwerken tegen te gaan. Hiervoor heeft de douane een aparte afdeling opgericht de zgn." Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS)". In totaal zijn 6.700 douane beambten werkzaam in deze afdeling die op jaarbasis in totaal 40.000 werkplek controles uitvoeren
 
 
 
Knop word lid 500

GmbH oprichten

gmbh2

Leden betalen slechts:  € 895,-