Aanvulling op publicatie NBBU "Handreiking Uitzenden naar Duitsland".

KnipselxxxDe Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) is een brancheorganisatie van intermediairs op de arbeidsmarkt met ruim 1000 leden. De NBBU heeft op haar website sinds kort de publicatie "Handreiking uitzenden naar Duitsland" geplaatst. Het document beschrijft de wet en regelgeving inzake het uitzenden van personeel naar Duitse of Nederlandse opdrachtgevers (inleners). In het document wordt vooral de wet en regelgeving voor Nederlandse uitzendbureaus beschreven welke personeel uitzenden naar een Duitse opdrachtgevers. Deze situatie komt in de praktijk zeer zelden voor. De kosten welke ontstaan voor het Nederlandse uitzendbureau om de Duitse uitzendvergunning te verkrijgen, bedragen het eerste jaar bijna € 4500,-. Derhalve zien veel uitzendbureaus ervan af om een dergelijke vergunning binnen te halen.
Veel vaker komt de situatie voor dat een Nederlandse uitzendbureau de uitzendkrachten uitleent naar een Nederlands bedrijf. Voor deze situatie is namentlijk geen Duitse vergunning nodig.
 
Helaas wordt in de NBBU publicatie niet ingegaan op de speciale Duitse wetgeving welke geldt wanneer een Nederlands bedrijf uitzendkrachten inleent en deze te werk stelt in Duitsland. Voor Nederlandse uitzendbureaus geldt namelijk de verplichting garant te staan dat men het Duitse minimumloon voor de uitzendbranche betaald aan haar werknemers die uitgeleend worden naar Nederlandse opdrachtgevers. De Zoll heeft op haar website zelfs een speciale aanmelding procedure gemaakt voor uitzendbureaus'. Dit is de optie "Versicherungen des Verleihers".
 
Nedax heeft in het verleden in haar publicatie "uitzendbureaus kunnen gewoon personeel te werk stellen in Duitsland" beschreven hoe de werkwijze is voor uitzendbureaus welke personeel uitlenen naar Nederlandse bedrijven, en deze te werk stellen in Duitsland. 
 

Op basis van schriftelijke contact met de Zoll, Zentrale Auskunft Dresden, is dit artikel tot stand gekomen