Zoll meldingsplicht voor transport en logistiek vervoer

douane controlleSinds 2 februari zijn in Duitsland de meldingsprocedure voor Transport en Logistiek aangescherpt. Dit meld de Duitse Zoll op haar website.
Reden hiervoor is dat de wet op het minimumloon ook van toepassing is op internationale wegvervoersritten in Duitsland. De wet op het minimumloon is slechts bij uitzondering niet van toepassing indien het vervoer geen voldoende binnenlandse binding heeft. Dit geldt voor alle vervoerswijzen indien de werknemer een van de volgende vervoershandelingen verricht:
 
Vervoer in transit
Het vervoer in transito, d.w.z. het vervoer over Duits grondgebied zonder vracht te laden of te lossen en zonder passagiers te laten in- of uitstappen, heeft geen voldoende binnenlandse band. Onderbrekingen van het vervoer voor andere doeleinden, zoals tanken of het inlassen van rustpauzes, sluiten de veronderstelling van transitverkeer niet uit. De uitzondering geldt evenzeer voor ondernemingen die in een EU-land of een derde land zijn gevestigd.
Bilateraal vervoer
Grensoverschrijdend vervoer vanuit het land van vestiging van de vervoersonderneming naar Duitsland of omgekeerd ("bilateraal vervoer") heeft geen toereikende binnenlandse verbinding. Indien de werknemer echter naast het vervoer van of naar het land van vestiging ook andere werkzaamheden verricht die met het binnenland verband houden, is de Wet op het minimumloon van toepassing.
Kennisgevingen of planning van opdrachten, alsmede arbeidstijdregistratie op basis van de wet op het minimumloon of de overeenkomstige verordeningen zijn voor deze categorieƫn niet vereist.