Zoll controleert boekhouding van uw Duitse dochteronderneming.

zoll blouseDe Duitse Zoll heeft ook de bevoegdheid om de complete boekhouding te controleren van uw Duitse dochter GmbH. Conform § 2 en 3 van de wet SchwarzArbG is de Duitse Douane dus bevoegd om bedrijfsruimten en grond die eigendom zijn van de Nederlandse aandeelhouders te betreden en controles uit te voeren op de gehele loon en meldings administratie van de GmbH. Alle personen die tijdens de controle worden aangetroffen hebben de verplichting om mee te werken aan de douane controle. Worden niet alle documenten overlegd welke de Douane opvraagt kan weigering leiden tot boetes van maximaal € 30.000,-
Verder kunnen de Douane beambten documenten opvragen zoals arbeidscontracten welke in het kader van het Duitse minimumloon aantonen of de werkgever voldoet aan het betalen van het Duitse minimumloon voor de branche waarin de GmbH werkzaam is in Duitsland. Ook hier geldt dat geldboetes tot € 30.000,- kunnen worden opgelegd bij het niet verstrekken van de benodigde documenten.
 
Wordt de Douane controle van te voren schriftelijk aangekondigd kunnen de navolgende zaken worden opgevraagd:
  •  De administratie inzake de betalingen van de sociale verzekeringen
  •  De Loonadministratie
  •  Arbeidscontracten van het personeel
  •  Urenregistratie
  •  Vakantiedagen administratie
  •  Werkvergunningen of verblijfsvergunningen
  •  Financiële administratie
  •  Belastingafdrachten naar de Duitse fiscus
  •  Crediteuren en debiteuren administratie
  •  Administratie van sub ondernemingen van de GmbH
Krijgt de GmbH dus een verzoek tot medewerking van de Duitse Zoll voor een GmbH controle kan deze eventueel ook worden uitgevoerd bij de boekhouder van de GmbH. 
Knop word lid 500