Werkgevers kunnen SokaBau vakantiegeld terugvragen.

vakantiegeld2Normaal gesproken ontvangen alleen de werknemers het vakantiegeld welke door de werkgever is betaald aan SokaBau. Maar er is echter een uitzondering op deze regel. De werkgever kan het betaalde vakantiegeld SokaBau ook terugvragen als de werknemer vakantie verlof opneemt tijdens zijn werkzaamheden in Duitsland.
Via de SokaBau website, maakt de werkgever dan melding, dat de werknemer verlof heeft opgenomen tijdens de afgelopen meldingsperiode. SokaBau gaat over tot uitbetaling aan de werkgever zodra dat de werkgever voldaan heeft aan vakantiegeldbijdragen van de afgelopen meldingsperiode. SokaBau heeft ook een formulier beschikbaar voor het terugvorderen van het vakantiegeld door de werkgever. Link. 
 
Wettelijke grondslag 
Zodra dat u als Nederlandse werkgever uw personeel te werk stelt in Duitsland bent u verplicht de Duitse wetgeving te volgen. Hierdoor wordt de Nederlandse werkgever verplicht vakantiegeld te betalen aan SokaBau. De vakantiegeld betalingen naar Duitsland kunnen dan in de plaats van de Nederlandse 8% vakantiegeld regeling worden toegepast door de werkgever. Let wel; de opbouw van vakantie dagen blijft natuurlijk wel van kracht. De Nederlandse werknemers hebben dus geen recht voor de uitbetaling van een dubbele vakantiegeld vergoeding.
Nederlandse branche organisatie (zoals de Metaalunie of Bouwend Nederland) hebben niets geregeld met SokaBau voor een erkening van de Nederlandse 8 % CAO vakantiegeld regeling. Dit is wel geregeld met branches organisaties uit België, Denemarken, Frankrijk , Italië en Oostenrijk.
Deze informatie is afkomstig van de website SokaBau.de
 

.

  
Knop word lid 500