Welke branches hebben een meldingsplicht naar de Zoll?

hauptzollamtNedax krijgt dagelijks vragen of men zich ook moet melden middels de internetsite van de Zoll in Keulen voor  werkzaamheden in Duitsland. We zijn nu verder ingegaan op deze vraag en laten hierbij een uitgebreide lijst van werkzaamheden zien welke vallen onder de meldingsplicht voor  personeel welke een loondienstverband werkzaam zijn bij een Nederlandse werkgever. De melding moet zijn gedaan naar Keulen voordat de werkzaamheden beginnen. Daarnaast heeft het personeel ook een bewijsplicht tijdens een Douane controlle, dat men de wettelijke Duitse CAO lonen uitbetaald krijgt van zijn Nederlandse werkgever.

1. Bouw branche

In Duitsland is de bouw branche een zeer uitgebreid begrip. In het kort gezegd vallen alle uitvoerende werkzaamheden aan onroerend goed onder dit begrip. Naast deze werkzaamheden vallen ook de navolgende branches onder de bouw;

  • werkzaamheden voor de aanleg van tuinen, groenvoorzieningen, parken, sportparken.
  • Infra werkzaamheden bij woningbouwprojecten, openbare gebouwen, ziekenhuizen en zwembaden.
  • Aanleg wegen, spoorwegen, vliegvelden, militaire gebouwen.
  • Bosbouw, landbouw en dijk aanleg.
  • Drainage werkzaamheden en bronbemalingen.

2. Horeca branche

Personeel welke te werk wordt gesteld in Hotels, Motels, restaurants, herbergen, cafés, vakantieparken, bakkerij winkels, party centra hebben een meldingsplicht.

3. Transport en logistiek branche incl. personenvervoer.

zol4Naast de transport en logistiek sector valt ook het spoor, binnen- en haven scheepvaart, taxi en busvervoer tot deze categorie. 

4. Kermis attracties.

Voor werkzaamheden inzake het opstellen en afbreken van kermis attracties behoren ook tot de meldingsplicht naar de Zoll.

5. Bosbouw.

Alle werkzaamheden in de bosbouw zijn meldingsplicht naar de Zoll.

6. Het reinigen van gebouwen en (industriële) installaties.

Onder deze branche vallen alle werkzaamheden die betrekking hebben op (industriële) reiniging werkzaamheden. Deze werkzaamheden kunnen zijn; gebouw-, gevel-, ruimtelijke-, inventaris-, industriële reiniging werkzaamheden. 

7. Op en afbouw van beurzen, standbouw en tentoonstellingen.

Bedrijven die stands gebruiken tijdens beurzen en of tentoonstellingen zijn vrijgesteld. De op en afbouw is daarentegen wel meldingsplichtig. 

8. Vlees verwerkende industrie

Personeel werkzaam in slachthuizen, tussenhandel, groothandel, zijn meldingsplichtig naar de Zoll.

(c) 2019 Nedax 

Knop word lid 500

GmbH oprichten

gmbh2

Leden betalen slechts:  € 895,-