Verlenging aanvragen van een "Freistellungsbescheinigung".

steuererklaerung finanzamtIn Duitsland worden op alle bouwwerkzaamheden sinds 2002 een zogenaamde bouwbelasting ingehouden. Nederlandse bedrijven werkzaam in de Duitse bouw en nevenbranches,  kunnen zich met een verklaring een vrijstelling van deze belastingwetgeving verkrijgen.
In dit artikel leest u aan welke eisen er moet worden voldaan en hoe u de geldigheid van het vrijstellingsbewijs kunt controleren.
 
Freistellungsbescheinigung en de Bauabzugsteuer.
 
Volgens paragraaf 48 alinea 1 van de wet op de inkomstenbelasting (EStG) zijn bouwwerkzaamheden sinds 1 januari 2002 onderworpen aan een bouwbelasting, de Bauabzugsteuer. Onder deze speciale belastingregel vallen de navolgende werkzaamheden:
 
  • Bouwkundige werkzaamheden
  • Montage werkzaamheden, staalconstructie, kassenbouw etc.
  • Onderhoud werkzaamheden, bouwkundige aard.
  • Sloopwerkzaamheden.
  • Infra, glasvezel werkzaamheden.
Dit betekent dat de ontvanger van de bouwwerkzaamheden (opdrachtgever) 15 procent van het factuurbedrag moet inhouden en direct aan de Duitse belastingdienst moet afdragen. Het bedrijf dat de bouwwerkzaamheden uitvoert, krijgt dan ook in eerste instantie 15 procent minder betaald. Dit bedrag wordt vervolgens verrekend met de werkelijk verschuldigde (winst) belastingen in Duitsland.
 
 
Vereisten voor een vrijstelling.
 
Wat zijn de vereisten voor het verkrijgen van een vrijstelling? Deze fiscale aftrek is niet van toepassing als de opdrachtgever louter als particulier handelt. 
Nederlandse bedrijven (ook ZZP 'ers), kunnen een vrijstelling aanvragen bij de Duitse Fiscus voor deze belastingwetgeving. De zogenaamde "Freistellunsbescheinigung". 
Aan de afgifte van een dergelijk vrijstelling zijn echter bepaalde eisen verbonden. De dienstverlener moet eerst een aanvraag indienen bij de verantwoordelijke belastingdienst. Deze controleert dan of het Nederlandse bedrijf een geldige KvK inschrijving heeft, recente verklaring goed betaalgedrag van de Nederlandse belastingdienst bezit en de laatste 2 jaar niet langer als 12 maanden onafgebroken in Duitsland werkzaam is geweest.
 
Controle plicht van de opdrachtgever.
De opdrachtgever van de Duitse bouwopdracht heeft een controle plicht zodra deze de factuur van de opdrachtnemer wilt gaan betalen. (Paragraph 48a Abs. 3 EStG). De opdrachtgever moet controleren of dat de opdrachtnemer een geldige "Freistellungsbescheinigung" heeft overlegd bij de factuur. Zo niet, moet deze de 15% gaan inhouden op de factuur. 
 
Is er een de minimum-regel voor Freistellungsbescheinigung?
Er geldt een minimumgrens van 5.000 euro en geldt voor een uitvoerende ondernemer in één kalenderjaar. Als er bijvoorbeeld geen geldig vrijstellingsbewijs is en de vergoeding voor de geleverde dienst (tegenprestatie) niet hoger is dan 5.000 euro in een kalenderjaar, hoeft er geen belasting te worden afgetrokken.
 

Het Nedax secretariaat verleng voor haar leden gratis de belasting vrijstelling Bauabzug steuer zijn de "Freistellungsbescheinigung".