Tot in privé is de eigenaar van een BV aansprakelijk voor werkzaamheden in Duitsland.

rechterVeel Nederlandse bedrijven die werkzaam zijn in Duitsland maken vaak gebruik van onderaannemers. Net als in Nederland geldt in Duitsland ook de "wet op ketenaansprakelijkheid" (Kettenhaftung). Dit houdt in dat de hoofdaannemer ook mede aansprakelijk is voor de hele keten aan wie opdracht wordt verstrekt voor het realiseren van het werk. Deze ketenaansprakelijkheid kan zelfs helemaal doorlopen tot de opdrachtgever. De opdrachtgever laat echter vaak een vrijwaringsclausule opnemen in de opdracht naar de hoofdaannemer die hem vrijwaart voor eventuele boeteoplegging door de Duitse overheid. 
 
Wie betaalt uiteindelijk de Duitse boete?
 
Als een Duitse rechter een vonnis uitspreekt in het nadeel van de Nederlandse hoofdaannemer, kan een Nederlandse deurwaarder tot in privé, de DGA van de BV aansprakelijk stellen.
Op grond van de nieuwe Brussel Ibis Verordening kan door een rechtbank van een EU lidstaat, nu in beginsel zonder gerechtelijke toestemming, direct het vonnis ten uitvoer worden gelegd. Mocht het zover zijn gekomen dat u te maken krijgt met een deurwaarder die de Duitse vordering komt innen, dan is het wenselijk contact op te nemen met onze partner in deze.
 
Duitse GMBH
 
Nedax adviseert haar leden om bij regelmatige projecten in Duitsland en een omzet groter dan € 200k op jaarbasis toch te overwegen om een GMBH op te richten. Een voordeel van een Duitse GMBH is dat de aansprakelijkheid van de GMBH beperkt blijft tot het bedrijfsvermogen en het Nederlandse moederbedrijf dus buiten schot blijft. Onze partner Lutze advocaten organiseert over dit onderwerp een interessante lezing op 30 oktober aanstaande in Kleve. 
Knop word lid 500

GmbH oprichten

gmbh2

Leden betalen slechts:  € 895,-