Soka-Bau scherpt regels aan voor Nederlandse ZZP 'ers

Ik ben een ZZP !Middels diverse e-mails (in bezit van de Duitsland helpdedesk Nedax) blijkt dat Soka-Bau de regels flink heeft aangescherpt inzake de vrijstelling, vakantiegeld afdrachten naar Soka-Bau, voor Nederlandse ZZP 'ers. Tijdens ons gesprek op 16-9-2014 met de afdeling Nederland van Soka-Bau werd nog de indruk gewekt dat ZZP'ers automatisch werden vrijgesteld voor de vakantiegeld afdrachten naar Soka-Bau. Dit aangezien een ZZP geen loondienstverband heeft met zijn eigen bedrijf. Daar is men nu op terug gekomen gezien het recentelijke e-mail verkeer tussen Soka-Bau en enkele Nederlandse bedrijven. Soka-Bau benadrukt nu nadrukkelijk dat de bewijsplicht dat men een ZZP is (het overleggen van documenten voor Soka-Bau) niet voldoende is. Letterlijk schrijft men:

SOKA-BAU hat sehr deutlich gemacht, dass allein die Vorlage von Dokumenten, dass eine Person, die in Deutschland arbeitet und Dokumente vorlegt, nach denen sie in den Niederlanden als Selbständiger (ZZP’er) gilt, nicht ausreichend ist, um zu beurteilen, ob die Tätigkeit in Deutschland als selbständige Tätigkeit oder als Tätigkeit eines Arbeitnehmers anzusehen ist.

In 2011 werd al door Nedax medewerkers informatie ingewonnen bij de Bundesfinanzdirektion West (Zoll) te Keulen inzake de bewijsplicht voor werkzaamheden van ZZP in Duitsland. Het Bundesfinanzdirektion West gaf aan dat er nadrukkelijk bewezen moet worden of met een zelfstandige (de ZZP 'er) of met een werknemer gewerkt werd op de bouwlocatie. Dit aan de hand van het Duitse recht. De Nederlandse definitie van zelfstandigheid is dientengevolge niet van toepassing. Ook Soka-Bau geeft nu duidelijk aan dat de bewijsplicht, dat men een ZZP bedrijf heeft, moet kunnen worden aangetoond volgens Duits recht. Letterlijk schrijft men:

Insbesondere wenn mehrere Personen, die in den Niederlanden als Selbständige gemeldet sind, gemeinsam auf einer Baustelle tätig sind, ist zu prüfen, ob es sich aufgrund der konkreten Ausführung der Arbeit und Ausgestaltung der Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber  um Arbeitnehmer oder um Selbständige handelt. 

Für die Tätigkeit in Deutschland kommt es entscheidend darauf an, wie die Tätigkeit ausgeführt wird. Zeigt die tatsächliche Organisation und Ausführung der Arbeiten, dass die Personen zwar in den Niederlanden als selbständig gemeldet sind, aber in Deutschland eine abhängige Beschäftigung als Arbeitnehmer vorliegt, sind für die Tätigkeit in Deutschland Beiträge an SOKA-BAU zu entrichten. 

Nu dat Soka-Bau de bewijsplicht, dat men volgens Duits recht een ZZP is (en geen zelfschijnstandige), aanscherpt, zullen Nederlandse ZZP 'ers nog nadrukkelijk moeten kunnen aantonen dat men een afgeschermde opdracht heeft voor de Duitsland klus. Nedax gaat de aankomende tijd haar ZZP leden informeren hoe dit in de praktijk eventueel kan.