Soka-Bau controleert uw urenopgaaf middels uw douane melding!

baugewerbeVeel Nederlandse bedrijven krijgen regelmatig een brief vanuit Wiesbaden met het verzoek voor aanvullende informatie inzake de verplichte maand meldingen. Soka-Bau controleert namelijk door de Zoll mindestlohn meldingen (verplicht voor NL bedrijven), of de gemelde Soka-Bau gewerkte uren wel kloppen. Als dit in de ogen van de Soka-Bau niet klopt wordt een brief verstuurd naar de Nederlandse werkgever met het verzoek binnen 14 dagen aanvullende informatie te verstrekken. Wordt hier geen gehoor aangegeven kunnen geldboetes worden opgelegd. Soka-Bau beroept zich op haar recht om conform paragraaf 24 van de CAO afspraken van 3 mei 2013 een controle op de gemelde uren te mogen uitvoeren.
 
183 dagen regeling.
Wat veel werkgevers niet weten is dat Soka-Bau ook bijhoudt hoe lang werknemers werkzaam zijn in Duitsland. Wordt in een periode van 12 maanden meer als 183 dagen gewerkt in Duitsland moet de loonbelasting worden afgedragen naar de Duitse fiscus. Hiervoor werkt Soka-Bau nou samen met het Finanzamt Wiesbaden.
 
CAO lonen
Werkgevers zijn verplicht om minimaal het bruto uurtarief van € 14,70 (loongroep 2) op te geven aan Soka-Bau voor haar werknemers. Dit geldt voor vak volwassen werknemers. Hulpkrachten in de Bau moeten minimaal het bruto uurloon van € 11,30 (loongroep 1) ontvangen van hun werkgever. Nederlandse werkgevers melden vaak aan Soka-Bau dat veel van hun werknemers in loongroep 1 vallen. Hierdoor vallen de vakantie afdrachten naar Soka-Bau lager uit. Soka-Bau hanteert echter de regel dat 50% van de gemelde werknemers in loongroep 2 moeten vallen. 
 
Actuele controle.
Momenteel controleert Soka-Bau de meldingen van de maanden April en Mei. Klopt in de ogen van Soka-Bau de meldingen niet, wordt schriftelijk om opheldering gevraagd en geëist dat binnen 14 dagen aanvullende informatie wordt verstrekt. Door de vakantie periode zijn veel van deze brieven blijven liggen bij de Nederlandse werkgevers met alle gevolgen van dien. Heeft u recentelijk een brief ontvangen Soka-Bau met aanvullende vragen? Neem dan contact op met Nedax voor verder advies.