Personeel niet melden kan erg veel geld gaan kosten!

Zoll23Gaat een Nederlands bedrijf in een ander EU land werken heeft de werkgever altijd een meldingsplicht naar de overheid van het gastland. Voor Duitsland bestaat deze wetgeving al sinds 1996. Sinds de invoering van het Duitse minimumloon (MiLog) in 2015 is de meldingsplicht voor buitenlandse werkgevers zelfs aangescherpt. In deze wetgeving heeft de Duitse overheid vastgelegd welke branches een meldingsplicht hebben naar de Duitse Douane (Zoll). Maar ook de uitzendbranche (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz)  kent een aparte meldingsplicht regeling.  
 
Wat moet u doen ?
Sinds 2017 heeft de Duitse wetgever vastgelegd in de Mindestlohnmeldeverordnung (MiLoMeldV) dat buitenlandse werkgevers het personeel welke te werk worden gesteld in Duitsland van te voren moet melden via het elektronische portal " Meldeportal-Mindestlohn ". De melding moet gebeuren volgens paragraaf 16 van de Milog wetgeving. 
 
En als er geen melding wordt gedaan?
Wordt er geen melding gemaakt door de werkgever kan er per overtreding een boete van maximaal € 30.000,- worden opgelegd door de Duitse overheid. Deze boete kan eventueel tot in privé van de werkgever worden doorgelegd door de Duitse rechter.
 
(Duitse) opdrachtgever loopt ook een risico!
Als blijkt dat de opdrachtgever nagelaten heeft een degelijke controle uit te oefenen op zijn onderaannemers kan ook deze een boete worden opgelegd. Deze kan zelf oplopen naar € 500.000,-  Derhalve zullen bij grote projecten de opdrachtgevers vragen om een afstandsverklaring waarin de opdrachtnemer de opdrachtgever vrijwaart voor eventuele boete opleggen bij het niet correct melden van personeel.
 
Meld uw personeel via de Nedax website aan bij de Duitse Zoll.
Aangezien veel Nederlandse bedrijven niet de Duitse taal machtig zijn bestaat sinds kort de mogelijkheid voor Nedax leden om personeel werkzaam in Duitsland te melden via de Nedax website. Dit aangezien de Duitse meldingsite alleen in de talen Duits, Italiaans, Pools, Engels en Russisch beschikbaar is.
 
(c) Nedax 2019