Onderaanneming in België

images2XE6G5L7Gaat een Nederlands bedrijf met zijn personeel werkzaamheden uitvoeren in België zijn er enkele zaken waarop men moet letten.
Zijn de werkzaamheden bouw gerelateerd dan moet de werkgever altijd de Limosa en de PDOK melding doen voor aanvang van de werkzaamheden. Tevens moeten de A1 verklaring aanwezig zijn op de werklocatie.
Indien de werkzaamheden  op de lijst van geregelementeerde beroepen voorkomen moet men ook een EG-verklaring kunnen laten zien.
Dit zijn de volgende beroepen:
Bouw, elektrotechniek en aanverwante beroepen: Ruwbouwactiviteiten Stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten Tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten Dakdekker- en waterdichtingsactiviteiten Plaatsen/herstellen van schrijnwerk- glazenmakersactiviteiten Algemene schrijnwerkersactiviteiten Eindafwerkingsactiviteiten (schilderen, behangen) Installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair Elektrotechnische activiteiten Algemene aannemingsactiviteiten.
 
Uitleg vrijstelling PDOK.
Onder bepaalde voorwaarden kan er voor de PDOK een vrijstelling aangevraagd worden.
Heeft men een aangifte- en betalingsplicht bij de PDOK? U heeft aangifte- en betalingsplicht bij de PDOK als uw gedetacheerde werknemers in de Belgische bouwsector werken én zij op basis van de Nederlandse cao, reglement of arbeidsovereenkomst geen vergoeding krijgen die vergelijkbaar is met een eindejaarsuitkering of 13de maand. U betaalt een bijdrage aan de PDOK van 9,12% van het totaal van de brutolonen dat door uw werknemers is verdiend in België. Ieder kwartaal doet u daarvan aangifte bij de PDOK. Past uw onderneming de Nederlandse CAO voor de Bouwnijverheid toe? Dan kunt een ontheffing krijgen voor de betalingsplicht aan PDOK. Om deze ontheffing te krijgen moet u een schriftelijke verklaring aan PDOK opsturen waaruit blijkt dat uw onderneming: onder de CAO voor de Bouwnijverheid valt; én op basis van artikel 9 van deze CAO rechtstreeks een toeslag van 9% van het loon aan de gedetacheerde werknemers betaalt. De verklaring dat u onder de CAO voor de Bouwnijverheid valt, kunt u aanvragen bij APG Werkgeversdiensten, Administratienet. Het betalen van de 9%-toeslag aan de gedetacheerde werknemers kunt u aantonen via een kopie van de loonstroken waarop deze betaling zichtbaar is. Krijgt u ontheffing van PDOK? Dan hoeft u geen bijdragen te betalen aan PDOK. Maar u bent nog wel verplicht om ieder kwartaal aangifte te doen.
 
BTW verlegd?
Er is sprake van BTW verlegging wanneer de onderaannemer aan de opdrachtgever factureert: De dienst is belast in het land waar de onroerende zaak staat. De wetgeving van dat land geldt.
Wat moet u als Nederlandse dienstverlener doen? U stuurt een factuur aan uw afnemer zonder btw. Op de factuur noteert u 'btw verlegd'. Controleer het btw-identificatienummer van uw klant. Op de factuur noteert u het btw-identificatienummer van uw afnemer. U geeft deze dienst niet aan in uw btw-aangifte. U geeft deze dienst niet op in de opgaaf intracommunautaire prestaties.
 
(c) Nedax, Marco Crommentuyn