Ons aanbod: Onze buitendienst medewerkers komen graag, gratis en vrijblijvend, langs om u uit te leggen welke procedure u moet volgen voor het werken in Duitsland of in een ander EU land.  Al uw vragen worden vakkundig beantwoord.   Maak een vrijblijvende afspraak via deze LINK

Meldingsplicht in Duitsland voor personeel.

MeldingsplichtSinds 1 maart 1996 geldt voor buitenlandse bedrijven, die hun personeel te werk stellen in Duitsland (uitzenden van personeel), een meldingsplicht. Deze meldingsplicht bestaat eruit dat de werkgever een internet melding moet doen via de website van de douane in Keulen. In deze melding moet de werkgever aangeven wie, waar en wanneer werkzaam is in Duitsland.  Tevens moet gemeld worden wie gemachtigd is om namens de werkgever in Duitsland bij een werkplek controle de Duitse douane te woord te staan. Verder wordt in de internet melding gevraagd naar het Duitse adres waar alle documenten zich bevinden die aantonen dat de Nederlandse werkgever voldoet aan de Duitse branche Cao’s waarin men werkzaamheden uitvoert in Duitsland. 
 
Politiek
 
Veel Nederlandse branche organisaties hebben  in het verleden getracht om de Haagse politiek te bewegen om stelling te nemen tegen deze Duitse bureaucratie. De laatste poging werd ondernomen door de transport sector in januari 2015. Tot heden blijft de eerstedagsmelding in Duitsland dus verplicht voor Nederlandse werkgevers
 
Uitzondering op deze eerstedagsmelding
 
Er zijn uitzonderingen voor deze verplichte melding. Zo behoeven bedrijven, zonder personeel, ZZP 'ers, zich niet te melden.
Dit geldt ook voor werknemers, die niet vallen onder branches genoemd in de wet "Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG)". Let wel de werknemer moet als maandloon meer dan 2958 euro bruto verdienen of als de werknemer langer dan één jaar in dienst is en per maand meer dan 2000 euro bruto ontvangt.
 
Boetes
 
Iedere niet-inachtneming van de meldingsplicht vormt in de ogen van de Duitse wetgever een overtreding en wordt bestraft met een boete tussen € 1.500,– en € 30.000,–. In geval van herhaaldelijke overtredingen of overtredingen in grote mate kan een boete tot € 500.000,– aan de ondernemer worden opgelegd. Naast een geldboete kan ook een gevangenisstraf worden opgelegd, omdat het niet in acht nemen van sommige verplichtingen wordt gezien als zwart werken.

Let op. De Duitse douane controleert scherp.

Dagelijks zijn honderden douane beambten in Duitsland onderweg om de internet meldingen ter plekke te controleren. Treft de douane beambte een buitenlandse werknemer aan welke niet via internet is gemeld wordt meteen een proces-verbaal opgemaakt dat kan leiden door een diepgaand onderzoek door de Duitse justitie.

Soka-Bau

Alle internet meldingen worden door de douane doorgestuurd naar Soka-Bau. Deze instantie kijkt of de buitenlandse werkgever zich heeft gemeld in hun internet portal. Heeft er geen melding inzake de verplichte afdracht van het vakantiegeld plaats gevonden, wordt er naar deze werkgever een standaard brief gestuurd met de melding van Soka-Bau dat er een overtreding heeft plaatsgevonden. Indien binnen 14 dagen niet wordt gereageerd volgt een juridisch vervolg proces.