Mei vakantiegeld maand. En hoe zit dat met Soka-Bau?

jurisprudentieIn de maand mei betalen Nederlandse werkgever meestal het vakantiegeld uit naar de werknemers. 8% van het bruto maand / jaar loon is momenteel  vaak vastgelegd in de Nederlandse CAO 's. Echter mocht je de afgelopen 12 maanden werkzaam zijn geweest in Duitsland, staat voor deze werkzaamheden, het reeds door de werkgever betaald vakantiegeld in Duitsland geparkeerd.
Dit Duitse vakantiegeld kan tussentijds worden opgevraagd en uitbetaald worden. Maar hoe om te gaan met de 8% vakantiegeld regeling in Nederland en Soka-Bau?  
 
In geen enkele Nederlandse CAO is deze situatie vastgelegd. Elke werkgever kan dus zelf bepalen hoe hij omgaat met een eventuele verrekening van het Duitse vakantie geld met de 8% regeling uit Nederland. Concreet mag een Nederlandse werkgever dus het reeds uitbetaalde Duitse vakantiegeld verrekenen met het Nederlandse vakantiegeld welke in mei wordt uitbetaald. Nedax heeft deze situatie in het verleden besproken met Soka-Bau Wiesbaden. Soka-Bau geeft aan dat deze verrekening niet mag, en dus de Nederlandse werknemer dubbel vakantiegeld ontvangt voor de Duitse werkzaamheden. Echter baseert Soka-Bau zich op Duitse wetgeving en is er nergens Nederlandse jurisprudentie te vinden inzake deze situatie.  
 
Nedax adviseert haar leden dan ook om het bij grote bedragen het Duitse vakantiegeld in mindering te brengen met het in mei uit te betalen Nederlandse vakantiegeld. Dit zolang er een Nederlandse rechter uitspraak doet over deze situaties.
Verder adviseert Nedax haar leden om het betaalde vakantiegeld aan Soka-Bau altijd terug te vragen wanneer een werknemer uit dienst gaat bij de werkgever. Eventueel kan bij de laatste finale loonuitbetaling bij een dienstverband beëindiging het Duitse vakantiegeld worden verrekend met het nog uitstaande Nederlandse vakantie geld.
 
Nedax leden kunnen altijd het secretariaat vragen voor extra ondersteuning met betrekking tot het Soka-Bau vakantiegeld.
Knop word lid 500