Limosa melding uitgebreid voor werken in België

belgieVanaf  1 oktober 2017 moeten ook extra gegevens van de zogenaamde "verbindingspersoon" worden vermeld bij de limosa melding. Wat is de definitie van de verbindingspersoon? 
Een verbindingspersoon is een ‘natuurlijk persoon die wordt aangewezen door de werkgever om, voor rekening van deze laatste, het contact te verzekeren met de ambtenaren door de Koning aangewezen. Verder kan er met de verbindingspersoon contact worden opgenomen door deze ambtenaren om elk document of advies te bezorgen of in ontvangst te nemen dat betrekking heeft op de tewerkstelling van gedetacheerde werknemers in België’.
De verbindingspersoon kan de buitenlandse werkgever zijn, een werknemer van de werkgever dan wel een externe dienstverlener.
 
Wat moet er allemaal extra worden vermeld van deze verbindingspersoon?
  • zijn naam, voornamen en geboortedatum.
  • In het geval dat de verbindingspersoon beschikt over een Belgisch identificatienummer bij de sociale zekerheid, volstaat dit nummer; de hoedanigheid waarin deze verbindingspersoon optreedt;
  • zijn fysieke en elektronische adressen alsook een telefoonnummer waarop hij kan worden gecontacteerd.
 
Verder worden er vanaf 1 oktober 2017 nog een aantal extra invulvelden voorzien in de Limosa-aangifte
  • de aard van de diensten verricht in het kader van de detachering in België;
  • ingeval van uitzendarbeid, het erkenningsnummer van het buitenlands uitzendbureau, wanneer deze erkenning voorgeschreven is;
  • wanneer de arbeid betrekking heeft op ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf nr. 124, de vermelding of de arbeider, voor de periode van de tewerkstelling in België, in toepassing van de regelingen waaraan zijn werkgever in het land van vestiging is onderworpen, al dan niet voordelen geniet die vergelijkbaar zijn met de getrouwheids- of weerverletzegels.

Nedax leden kunnen gratis ondersteuning vragen voor deze limosa meldingen of PDok afdrachten, vrijstelling.