Land en Tuinbouw bedrijven vallen onder de Duitse meldingsplicht!

landbouw2Nederlandse bedrijven die in Duitsland zaaien, oogsten en leveren aan de Nederlandse diepvries- en conservenindustrie hebben recentelijk te horen gekregen via de Duitse Douane dat men een meldingsplicht heeft aan de Zoll.
De Duitse overheid baseert zich hier op artikel § 2a SchwarzArbG. In deze Duitse "zwartwerkerswet" is geregeld welke branches een meldingsplicht hebben naar de Zoll.
 
Tot onze verbazing staat in deze wet beschreven dat Land- en Tuinbouwbedrijven vallen onder de Duitse Bouw.
 
Letterlijk schrijft de Duitse Douane aan Nederlandse bedrijven het navolgende:
 
 
"Der Begriff des Baugewerbes ist umfassend zu verstehen und erfasst auch das Ausbau- und Baunebengewerbe sowie den Garten- und Landschaftsbau".Ein Gartenbaubetrieb gehört zum Baugewerbe. 
Der Begriff des Baugewerbes ist umfassend zu verstehen und erfasst auch das Ausbau- und Baunebengewerbe sowie den Garten- und Landschaftsbau.
Als Baubetrieb gelten alle Betriebe die im §1 und 2 der Baubetriebeverordnung aufgeführt sind. §1 Abs. 4 BaubetrV nennt den Garten- und Landschaftsbau.
 
Door dit gegeven blijkt nu dat alle Nederlandse bedrijven die hun personeel te werk stellen op Duits grondgebied in de branches, land- en tuinbouw dus een verplichte meldingsplicht hebben aan de Duitse Zoll, met hieraan gekoppeld de documentenplicht dat men voldoet aan de Duitse minimumloon wetgeving "Het Mindestlohn"!. Navraag bij deze Nederlandse bedrijven leert dat niemand de Zoll meldingen doet op dit moment ondanks de eventuele boetes tot € 500.000,- die de Duitse overheid kan opleggen. 
 
Resumé
Meldings- en bewijsplicht hebben dus alle Nederlandse bedrijven welke werkzaam zijn in de navolgende branches:
  • Land- en Tuinbouw
  • Akkerbouw
en bedrijven die de navolgende werkzaamheden uitvoeren in Duitsland:
 
  • Aanleg van tuinen, parken en groenvoorzieningen
  • Aanleg sportvelden, speelplaatsen en kerkhoven
  • Dijken aanleg, heiwerken, ingenieurswerken aan waterbouwkundige projecten.
  • Drainage werken.
  • Landwinning (opspuiten) en re-cultiverings werkzaamheden.