Het Duitse minimumloon voor de bouwbranche wordt met terugwerkende kracht verhoogd!

mindestlohnAlle werknemers in de Duitse bouw werkzaam krijgen, met terugwerkende kracht,  per 1 januari 2021 een hoger minimumloon. De sociale partners hebben dat bevestigd.
De Duitse Bouw CAO onderhandelingen hebben ertoe geleid dat er tussen alle partijen een akkoord hebben gesloten voor een nieuwe CAO, nu met een looptijd van 12 maanden, te beginnen op 1 januari 2021. Het belangrijkste is dat het minimumloon met terugwerkende kracht stijgt in de verschillende loongroepen.
 
Het overzicht:
  Loongroep 1  Loongroep 2 Loongroep-2 Berlijn
Sinds maart 2019 € 12,20 € 15,20 € 15,05
Sinds april 2020 € 12,55 €15,40 € 15,25
Vanaf 1-1-2021 € 12,85 € 15,70 €15,55
 
 
Dit alles heeft nogal consequentie voor Nederlandse werkgevers welke reeds werkzaamheden uitvoeren momenteel in Duitsland. Alle arbeidscontracten, welke verplicht moeten worden getoond aan de Zoll bij een werkplek controle, moeten voldoen aan de nieuwe tarieven. Ook de Nederlandse bedrijven welke in januari 2021, reeds de Soka-Bau meldingen hebben gedaan, zullen deze moeten gaan aanpassen naar het nieuwe tarief.
 
Ook de Azubis (Leerlingen in opleiding) krijgen een loonsverhoging van € 40,- per maand. 
 
De volgende aanpassingen zal per 1 april gaan plaatsvinden in de schilders branches. Derhalve bekijk regelmatig onze overzichten van de actuele Duitse branche minimumlonen. LINK
 
Wat is het verschil tussen loongroep 1 en 2?
De definitie van de loongroepen 1 en 2 zijn vastgelegd in het "Bundesrahmentarifvertrag für das Baugewerbe (BRTV:.
 
In loongroep 1 zijn werknemers benoemd welke "eenvoudige constructie- en montagewerkzaamheden uitvoeren na instructies van een leidinggevende" of "eenvoudig onderhoud en verzorging werkzaamheden aan bouwmachines of -apparatuur volgens de instructies van een leidinggevende" uitvoeren.
Voor werkzaamheden in loongroep 1 is geen bijzondere kwalificatie ("geen standaardkwalificatie") vereist. Ongediplomeerd dus.
 
De BRTV noemt de volgende voorbeelden van activiteiten vallend onder loongroep 1:
  • sorteren en opslaan van bouwmaterialen op de bouwplaats,
  • verzorging en onderhoud van arbeidsmiddelen,
  • schoonmaken en opruimen,
  • mengen van mortel en beton,
  • bedienen van eenvoudige apparaten (bv. Compressor, handbediende hamer- en sloophamers, verdichtingsmachines (trilmachines, drilboren) inclusief eenvoudig onderhoud en verzorging,
  • hulp bij het opzetten / beveiligen / ruimen van bouwplaatsen, handmatig grondwerk, handmatig graven van buis- en kabelgeulen.
 
In loongroep 2 ("Leidinggevende, vakkrachten, machinisten") zitten volgens BRTV werknemers welke leiding geven op de Bouw.
 
Voor werkzaamheden in loongroep 2 is, in tegenstelling tot loongroep 1, een "reguliere kwalificatie (diploma)" vereist. Het zijn dus gediplomeerde vakkrachten die vallen onder deze loongroep.
Deze werknemers hebben dus een vakopleiding genoten en met een diploma afgesloten.