Het begrip zwartwerken / Schwarzarbeit in Duitsland

das handwerkVolgens cijfers van de Bundesregierung is met de omvang van het zwartwerken een bedrag gemoeid van 336 Miljard Euro. Dat is 10,8% van het totale bruto binnenlands product (bbp) van Duitsland. Hiermee is Duitsland binnen de EG koploper in het zwartwerken. Al jaren voert de Duitse overheid een beleid om middels wetgeving en controles het zwartwerken tegen te gaan. Hiervoor is sinds 2004 het zogenaamde " Schwarzarbeitsgesetz " beschikbaar.
 
Een van de Duitse instanties die moet toezien op het correct naleven van deze wetgeving is de Handwerkskammer, niet te vergelijken met onze Kamer van Koophandel. De Handwerkskammer moet het uitoefenen van het Handwerk (ambacht) zorgvuldig bewaken.
Hiervoor verzorgt ze de opleiding, examinering en bijscholing voor alle ambachten in Duitsland.
 
Voor buitenlandse bedrijven is in het Schwarzarbeitsgesetz vastgelegd dat men een meldingsplicht heeft voor bepaalde werkzaamheden welke zijn vernoemd in " Gewerbe der Handwerksordnung, Anlage A ".
Maakt een buitenlands bedrijf geen melding van zijn werkzaamheden in Duitsland, welke vallen onder de 53 beschermde ambachten, wordt dit door de Duitse rechter gezien als zwartwerken / Schwarzarbeit.
 
 
De Duitse douane / Zoll voert controles uit om te kijken of buitenlandse bedrijven beschikken over de correcte meldingen. In 2019 werden door de Duitse douane meer als 54.700 bedrijven gecontroleerd.
Boetes welke kunnen worden opgelegd door de Duitse rechter variëren van € 10.000,- tot € 50.000,-
 
De Duitse Handwerkskammer adviseert dan ook dat buitenlandse bedrijven die een beschermd ambacht in Duitsland willen gaan uitoefenen dit te melden bij de Handwerkskammer welke in de buurt ligt van de eerste opdracht in Duitsland.