Gelangensbestätigung voor Duits BTW-nultarief

gelangensbestaetigung als neues handelshindernisAls een ondernemer goederen naar een bedrijf in een andere EU-lidstaat exporteert, mag hij 0 % BTW berekenen.  Aangezien deze BTW-regeling m.b.t. intracommunautaire leveringen nogal fraudegevoelig is, heeft Duitsland na een lange worsteling een nieuwe maatregel in de omzetbelastingwetgeving geïntroduceerd.  Per 1 oktober 2013 is voor de toepassing van het BTW-nultarief op intracommunautaire leveringen een ontvangstbevestiging (Gelangensbestätigung) noodzakelijk. 

Gelangensbestätigung

Dit formulier moet de koper/afnemer van de goederen ondertekenen en terugsturen naar de Duitse leverancier. Dit bevestigingsformulier, of soortgelijk document, moet de volgende gegevens bevatten:

 

  • De naam en het adres van de koper;
  • Het bedrag van de leveringen en het kenteken van het voertuig waarmee de goederen zijn vervoerd;
  • De plaats en maand van aankomst van goederen op de bestemming;
  • De datum van de verklaring;
  • De handtekening van de koper of een vertegenwoordiger.

De verklaring mag ook per e-mail worden opgemaakt, waardoor een handtekening niet vereist is. In dat geval moet wel duidelijk te herleiden zijn dat de e-mail afkomstig is uit het land waar de goederen zijn ontvangen.

Wat als u de Gelangensbestätigung niet tekent?

Per 1 januari 2014 zullen alle leveranciers moeten voldoen aan de gestelde regels. Indien de leverancier niet kan aantonen dat de goederen zijn aangekomen bij de afnemer, doordat de Gelangensbestätigung niet is teruggestuurd, betekent dit niet automatisch dat u als afnemer Duitse btw verschuldigd bent. In beginsel zal de Duitse belastingdienst –wanneer niet voldoende aantoonbaar is dat de goederen Duitsland hebben verlaten, een naheffingsaanslag opleggen aan de Duitse leverancier.

Gelet op de bovenstaande is het mogelijk dat uw Duitse leverancier zich bij u meldt met de vraag of u in het vervolg voor alle aan u vanuit Duitsland geleverde goederen een dergelijke Gelangensbestätigung af wilt geven.

(C) Nedax 2014-2017

GmbH oprichten

gmbh2

Leden betalen slechts:  € 895,-