Forse Zoll controles in de Bouw

zwartwerk
Meer dan 3.200 douanebeambten van de afdeling “Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) “hebben Op 26 april 2022, als onderdeel van een landelijke actie, controles uitgevoerd op het zwartwerk en illegale tewerkstelling in de bouwbranche. Bijna 9.400 werknemers werden ondervraagt over hun actuele arbeidsverhoudingen en 600 werkgevers werden gecontroleerd.

Vanwege het economische belang in de bouwsector besteedt de douane veel aandacht aan het bestrijding van zwartwerk en illegale tewerkstelling (SchwarzArbG). De douanebeambten van de FKS controleerden ook de naleving van de socialezekerheids verplichtingen, het onrechtmatig ontvangen van sociale uitkeringen en het illegaal tewerkstellen van buitenlanders (Geen Zoll meldingen gedaan voor aanvang van de werkzaamheden).

Daarnaast spelen het controleren van de naleving van minimale arbeidsvoorwaarden en werkgeversverplichtingen op grond van de Europese Detacheringswet, illegale en ongeoorloofde terbeschikkingstelling van werknemers en het controleren van arbeidscontracten ook een belangrijke rol in deze werkplek controles.

Daarnaast bepalen de douanebeambten van de FKS welk minimumloon van toepassing is op de individuele werknemers, werkzaam in de bouw en controleren of dit ook daadwerkelijk wordt uitbetaald. De Douane vraagt dus ook documenten op ter plekke. Tijdens de controles eind april 2022 werden ter plaatse meer dan 300 strafrechtelijke en bijna 280 administratieve inbreukprocedures opgestart. In meer dan 250 gevallen kwamen douanemedewerkers werknemers tegen die niet over de vereiste verblijfs- en werkvergunningen beschikten. In ruim 1.700 gevallen worden de zakelijke documenten nog gecontroleerd.