Formulier "kwartaal aangifte PDOK ".

limosaGaat u als Nederlands bedrijf werkzaamheden verrichten in de Belgische bouw dan bent u verplicht zich te melden bij de PDOK (Patronale Dienst voor Organisatie en Kontrole van de Bestaanszekerheidsstelsels). 
 
PDOK is de dienst in België die zorgt voor invordering en controle op afdrachten voor de zgn. bestaanszekerheidsstelsels. Een van die stelsels wordt aangeduid als 'Regeling getrouwheidszegels'. Op grond van deze regeling hebben Belgische werknemers onder de Belgische cao Bouw (PC 124) recht op 9,12% extra toeslag over hun bruto loon. Deze toeslag wordt door PDOK geïncasseerd en periodiek aan de werknemers betaalbaar gesteld. Uitgangspunt voor de Belgen is dat werknemers vanuit andere landen, die werken in de Belgische Bouw, recht hebben op de zelfde toeslag.
 
Vrijstelling voor NL bedrijven.
 
Indien Nederlandse werknemers de cao voor de Bouwnijverheid volgend, dan heeft de werknemers al recht op een extra toeslag van 9% bovenop hun bruto loon voor de uren die ze werken in België. Deze regeling is geaccepteerd in België als zijnde gelijkaardig. U hoeft dan niet af te dragen aan PDOK.. Heeft u toch een brief ontvangen? Neem contact op met PDOK en geef door dat uw werknemers vallen onder de cao voor de Bouwnijverheid en u verneemt welke bewijsmiddelen u daarvan moet overleggen. 
 
Kwartaal melding
Het formulier voor de kwartaalmeldingen PDOK is op internet moeilijk te vinden. Dalve staat het vanaf heden in onze download sectie naast de brochure met algemen informatie over de PDOK regeling.