EG-verklaring niet nodig bij een verlenging van de Handwerkskammer inschrijving!

handwerkrolleNedax heeft bij de Duitse Handwerkskammer de vraag neergelegd of bij de jaarlijkse verlenging van de Hanswerksrolle inschrijving voor de 41 beschermde ambachten ook een EG verklaring moest worden bijgevoegd. Deze vraag kwam vanuit de Duitsland Helpdesk nadat bedrijven benaderd werden door Duitse advocatenkantoren die vroegen of men de jaarlijkse verlenging van de HWK inschrijving mocht verzorgen incl. de aanvraag voor een EG-verklaring via de Kamer van Koophandel.
 
De Duitse Handwerkskammer verklaarde aan Nedax dat de EG-verklaring niet nodig was voor het aanvragen van een verlenging ten behoeve van de inschrijving in de Handwerksrolle. Nu dat duidelijk is dat een verlenging van de Handwerkskammer inschrijving maar een formaliteit is kunnen bedrijven volstaan met het insturen van een verlengings aanvraag formulier, zonder het bijvoegen van bijlages zoals een EG-verklaring. De enigste kosten die buitenlandse bedrijven moeten betalen voor de jaarlijkse Handwerkskammer inschrijving zijn dus alleen de contributie kosten welke tussen de € 30 en € 100,- kunnen liggen per ingeschreven ambacht.
 

Nedax regelt voor haar leden geheel gratis en zeer snel de jaarlijkse verlenging van de Handwerkskammer inschrijvingen.

 
Knop word lid 500