Duitse Zoll succesvol in 2020 tegen het zwartwerken.

der zoll gegen schwarzarbeit.jpgOndanks de huidige pandemie is de Duitse Douane in 2020 vrij succesvol geweest tegen  het bestrijding van het zwartwerken, illegale tewerkstellingen en frauduleuze sociale uitkeringen praktijken.  De jaarcijfers 2020 tonen het succes van de Zoll inspanningen. De speciale afdeling van de Zoll " Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS)"  heeft meer dan 100.000 strafrechtelijke procedures en meer dan 57.000 administratieve delictprocedures ingeleid in 2020. Dit alles bracht aan het licht, een economische schade van in totaal circa 816 miljoen euro (2019: 755 miljoen euro). Een toename van 8%.
 
Voor de daders werden gevoelige gevangenisstraffen van in totaal meer dan 1.800 jaar opgelegd. Federale minister van Financiën Olaf Scholz heeft de afdeling Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS), enorm versterkt met de wet tegen illegale tewerkstelling en misbruik van sociale uitkeringen: de FKS heeft extra bevoegdheden gekregen en tegen 2029 zal aanzienlijk meer personeel worden toegevoegd. Hierdoor kan de douane de eerlijkheid en orde op de arbeidsmarkt nog beter waarborgen.
Het is een centrale taak van de staat om illegale tewerkstelling, zwartwerk en fraude met sociale uitkeringen effectief tegen te gaan en ervoor te zorgen dat aan de verplichte minimumarbeidsvoorwaarden wordt voldaan.
Werkzaamheden van de FKS tijdens de coronapandemie
 
De werkresultaten van de FKS worden positief beoordeeld, zeker gezien de bijzondere randvoorwaarden van 2020. Talrijke bedrijfstakken (bijv. Horeca, kappers, bouw van beurzen) werden en worden bijzonder hard getroffen door de maatregelen om de coronapandemie in te dammen. De FKS reageerde snel en stelde met succes nieuwe controle prioriteiten vast. Ook werden passende maatregelen genomen om de gezondheid van de hulpdiensten te beschermen.
In 2020 zijn tal van extra controle maatregelen uitgevoerd, bijvoorbeeld in de vleesindustrie en pakketdiensten.
De werkplek inspecties werden in 2020 op een hoog niveau voortgezet, met 44.702 gecontroleerde werkgevers (2016: 40.374, 2017: 52.209, 2018: 53.491, 2019: 54.733).
Door middel van haar onderzoeken heeft de FKS met succes criminele activiteiten, dubieuze bedrijfsnetwerken en ondoorzichtige fraudesystemen blootgelegd. 106.565 strafzaken werden afgesloten (2016: 107.080, 2017: 107.941, 2018: 108.807 en 2019: 115.958). De onderzoeken hebben geresulteerd in lange gevangenisstraffen van in totaal 1.827 jaar.
 
Het Duitse minimumloon.
 
Sinds 1 januari 2021 bedraagt ​​het wettelijk minimumloon € 9,50 bruto per uur. In tal van economische sectoren zijn er ook branchespecifieke minimumloon voorwaarden. Het niet toekennen van het wettelijk minimumloon op grond van het Mindestlohngesetz, kunnen ernstige gevolgen hebben.
 
Georganiseerde vormen van zwartwerk
 
De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat er georganiseerde vormen van zwartwerk bestaan ​​op het gebied van zwartwerk en illegale tewerkstelling. De bendes die hier werken zijn zeer goed georganiseerd in heel Europa, werken vaak geïsoleerd en gaan op een zeer samenzweerderige manier te werk. De daders veroorzaken hoge sociale zekerheid en belastingverliezen en schaden ook ernstige concurrenten door oneerlijke concurrentievoordelen. De FKS heeft zich ten doel gesteld deze structuren stuk te maken. Samen met politie en belastingrechercheurs worden gezamenlijke opsporingsgroepen en heimelijke opsporingsmaatregelen ingezet.
 
Dit artikel is vertaald middels Google Translate. Het orgineel is HIER te lezen via de Zoll website.