Duitse wurgcontracten op V.O.B. basis in de Infra sector - deel 2

contractOp 16 februari 2016 maakte Nedax al melding van Duitse VOB contracten welke alle risico's neerlegde bij Nederlandse onderaannemers. Recentelijk werd de Duitsland helpdesk van Nedax wederom benaderd door Nederlandse infra bedrijven die een Duitse VOB contract werden aangeboden. Deze infra bedrijven zijn hoofdzakelijk werkzaam in de glasvezel aanleg. 
Aangezien zelden of nooit binnen Nederlandse bedrijven kennis aanwezig is inzake de VOB regelgeving kunnen al snel vervelende situaties ontstaan tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Derhalve adviseert Nedax dan ook dat voordat een contract wordt getekend het contract wordt gescreend door een deskundige.
 
De afkorting V.O.B. betekend "Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen"  en is een kader van contractsbepalingen, die de bedoeling hebben, de algemene bepalingen van de Duits burgerlijk wetboek (BGB) aan te vullen. Men kan de VOB dus vergelijken met de algemene voorwaarden die bij een opdracht van toepassing worden verklaart.
Daar de Duitse VOB zich duidelijk onderscheidt van de Nederlandse UAV is het noodzakelijk externe expertise binnen te halen als mocht blijken dat de opdrachtnemer geen inhoudelijk kennis heeft van de VOB. Een Nederlandse versie van de VOB is voor vele opdrachtgevers al een eye opener.
 
Nieuw in een Duits contract is dat de zin "die anerkannten Regeln der Technik" al voldoende is om de VOB van toepassing te verklaren.
Kortom wees gewaarschuwd als je als Nederlandse opdrachtgever een Duits (VOB) contract ondertekend terwijl de kennis ontbreekt inzake de VOB.
Knop word lid 500