Detacheren personeel naar Duits bedrijf? Let op je belastingplicht.

salarisbriefMocht je in een situatie komen dat je eigen personeel gaat uitlenen (detacheren) naar een Duitse opdrachtgever welke jouw personeel direct gaat aansturen, dan heb je waarschijnlijk te maken met een "materieel werkgeverschap".
 
Wat is materieel wergeverschap.
 
Op grond van de Nederlandse rechtspraak is voor materieel werkgeverschap vereist:
  • Dat de werknemer de werkzaamheden voor rekening en risico, en ten behoeve van de betreffende onderneming verricht,
  • En dat de werknemer de werkzaamheden verricht onder gezag van de buitenlandse onderneming.
Wat zijn de gevolgen:
 
Dus, wanneer je eigen personeel, tijdelijk, bijvoorbeeld door overcapaciteit, ter beschikking stelt aan een andere (Duitse) onderneming, dient er in Duitsland belasting betaald te worden. Dit ondanks dat de medewerker met de NL-werkgever een (formeel) dienstverband heeft, is er sprake van een zogeheten materieel werkgeverschap.
Dit betekent dat er vanaf de eerste dag loonheffingen in Duitsland zijn verschuldigd over het Duitse deel van het salaris van de betreffende medewerker.
 
De 183 dagen regeling is dan dus niet van toepassing.
Let wel dit geldt ook voor België.