De urenadministratie met betrekking tot uw Duitse klus.

stundenzettelWerkgevers uit Nederland, die werknemers inzetten op een werklocaties in Duitsland zijn conform de Duitse zwartwerkers wet (SchwarzArbG) verplicht om een urenadministratie bij te houden. In  § 19 Abs.1 AEgG, moet de werkgever het begin, einde en duur van de dagelijkse werkuren van de werknemer administreren. Tevens moet deze uren administratie minimaal 2 jaar worden gearchiveerd. 
Tijdens een werkplek controle door de Duitse Zoll kan deze urenadministratie worden opgevraagd. Naast de urenadministratie kan men ook het arbeidscontract in de Duitse taal, het laatste salarisbriefje en het laatste loonbetaling bewijs opvragen tijdens deze werkplek controle. Alle door de Duitse Zoll op te vragen documenten moeten in Duitsland, op de werklocatie, aanwezig zijn. Voor transport en logistiek geldt deze verplichting niet.
Vorm
De werktijdenregistraties is niet gebonden aan een bepaalde vorm en kan zowel elektronisch
(tijdregistratieprogramma of bijvoorbeeld Excel-spreadsheet) als schriftelijk (middels een standaard formulier) worden bijgehouden. De urenadministratie moet dus alleen  de start, het einde en de duur van de dagelijkse werkuren bevatten. Wat niet hoeft te worden vermeld zijn bijvoorbeeld de duur van de individuele pauzes.
 
Resumé:
Aangezien er geen speciale vorm vereist is, is de aanschaf van elektronische tijdregistratiesystemen niet vereist.
 
Boetes 
Als een werkgever de verplichte urenadministratie niet kan overleggen zal er een boete worden opgelegd door de Duitse Zoll. De maximale boete kan oplopen tot € 30.000,- (§ 21 Abs.1 Nr.7, Abs.3 MiLoG)
 
Voorbeeld
De Duitse overheid heeft een voorbeeld van een urenadministratie in de Duitse taal beschikbaar gesteld via Internet. Nederlandse werkgevers kunnen deze eventueel gebruiken. LINK.
Knop word lid 500