CheckInAtWork Wetgeving in België

checkinatworkDe aanwezigheidsregistratie (CheckInAtWork) bij aankomst op de Belgische bouwplaats is verplicht sinds 1 april 2014. Dit geldt voor bouwwerken vanaf een grote van €500 000,-. Door deze verplichte aanwezigheidsregistratie kan de Belgische overheid en ook de Hoofdaannemer u veel tijd besparen.
Deze Belgische wetgeving werd gelanceerd om sociale dumping en oneerlijke concurrentie tegen te gaan in vooral de bouw. 
 
Voor wie is deze registratie verplicht?
Iedereen die actief betrokken is bij de totstandkoming van het bouwkundig werk dient zich te registreren. Dit zijn zowel de arbeiders, zelfstandigen, veiligheidscoördinatoren en anderen. Mensen die onregelmatig de bouwplaats bezoeken en geen bouwactiviteit uitvoeren, hoeven zich niet te  registreren. Dit kan bijvoorbeeld de directie, mogelijke kopers, experten, verkopers,… maar ook een broodjes- of andere pakketdienst zijn.
 
Verantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid voor de registratie ligt bij de hoofdaannemer. Hij moet aan zijn onderaannemers meedelen dat zij hun aanwezigheid dienen te registreren. Onderling kan dan afgesproken worden op welke manier zij deze aanwezigheden zullen registreren. Momenteel helpt de Belgische RSZ wel door vooraf een e-mail te sturen waarin ze melden dat een bepaalde werf voldoet aan alle voorwaarden rond de aanwezigheidsregistratie. De hoofdaannemer zelf moet ook toezien dat de onderaannemers correct registreren. Uiteraard kan dit contractueel bepaald worden.
 
Welke gegevens registreren?
Er zijn een aantal zaken die verplicht geregistreerd moeten worden bij de elektronische aanwezigheidsregistratie bouw:
  • De persoonlijke gegevens van de werknemer (zoals Rijksregister-, BIS- of L1-Limosanummer)
  • Plaats van het werk (via code ingegeven in de registratie van werf 30 bis)
  • De identificatiegegevens van de werkgever (Ondernemingsnummer)
  • De datum van de registratie (geen tijdstip)
 
Hoe registreren?
De dienst RSZ heeft voor deze aanwezigheidsregistratie bouw een speciale tool ontwikkeld waarop alle aannemers de verplichte zaken kunnen invullen/registreren en het eigenhandig kunnen doorsturen naar de RSZ.
De CheckinAtWork portaal is toegankelijk via:
 • Een desktop computer op de internetpagina van CheckinAtWork
 • Een mobiele app voor smartphones van CheckinAtWork
 • Een gateway van Checkinatwork (vereenvoudigde website voor onderweg)
 • Gebruik makend van webservices die toegankelijk zijn voor onder andere track & trace systemen
Mocht dit allemaal nog niet duidelijk zijn voor u? De Belgische overheid heeft een online instructie filmpje online gezet:
 

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.