Brussel is akkoord met verscherping van de detacheringsrichtlijn.

Detacheren 300x201Vanaf 2020 zal elk EU lidstaat zijn wetgeving gaan aanpassen naar de nieuwe detacheringsrichtlijnen voor het uitzenden van personeel naar andere EU-landen. 
Met de herziening van de zogenoemde detacheringsrichtlijn worden ,,werknemers op de steiger, in de kas en op de scheepswerf weer collega’s van elkaar in plaats van concurrenten’’.
 
Wat gaat er veranderen.
De maximale termijn voor detachering is nu onbeperkt maar gaat naar twaalf maanden, met een mogelijke verlenging van zes maanden. Werkgevers mogen reis- of verblijfskosten niet meer van het loon aftrekken. Voor alle werknemers gaat de cao gelden van het land waarin men werkt.
 
Vanuit Duitsland en België komen al de eerste berichten dat deze nieuwe wetgeving staat of valt bij de handhaving ervan. De Zoll meldt ,,We hebben niets aan betere regels als nationale en Europese inspecties te weinig middelen en bevoegdheden hebben om echt toe te zien op de eerlijke concurrentie in de markt." Vooral Oost-Europese landen hebben zich tegen de wetgeving verzet. Ze vrezen dat bijvoorbeeld Poolse bouwvakkers minder snel aan werk kunnen komen in rijkere landen.
De arbeidsvoorwaarden voor de transportsector worden vastgelegd in een aparte wet waarover het parlement binnenkort zal stemmen.