België: verplicht u laten registreren voor aanvang van het werk.

passenger locator formSinds 24 augustus moet iedere werkgever of gebruiker die tijdelijk beroep doet op een in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige voor het uitvoeren van werkzaamheden in België in de bouw, schoonmaak, land- en tuinbouw en vleessector een lijst met gegevens bijhouden.
 
De maatregelen houden in dat wie voor het uitvoeren van werkzaamheden in onroerende staat tijdelijk een beroep doet (rechtstreeks of in onderaanneming) op in het buitenland wonende of verblijvende werknemers of zelfstandigen, voortaan een register moet bijhouden met hun verblijf- en contactgegevens en moet controleren of zij het Passenger Locator Form (PLF) effectief hebben ingevuld.
 
Deze maatregelen zijn vanaf 24 augustus van kracht voor België. Vanaf 1 oktober wordt er een update verwacht van deze regeling.
 
Voor Nederlandse werkgevers is er dus vanaf 24 augustus de verplichting om naast de Limosa melding een tweede melding te doen, online. De Belgische overheid heeft hiervoor het Passenger Locator formulier opgesteld. Men kan online dus nu een melding doen indien men langer als 48 uur gaat werken met personeel in België.
 
Deze meldingsplicht geld voor de sectoren:
  • bouw,
  • schoonmaak,
  • land- en tuinbouw 
  • vleessector
De Belgische branche organisatie Confederatie Bouw is zeer ontstemt over deze plotselinge maatregelen. Het betekent voor de werkgevers weer een extra administratieve belasting, aldus de branche organisatie Confederatie Bouw.