A1 verklaring nader uitgelegd.

Europese UnieHet A1 formulier is de naam van een Europees formulier. Met dit formulier kunt u, als u buiten Nederland werkt, aantonen dat u in Nederland verzekerd bent voor bijvoorbeeld AOW, kinderbijslag en werkloosheid. Alle landen van de Europese Unie gebruiken het formulier A1 formulier. Dus ook Duitsland en België.
 
Het A1 formulier is een verklaring gebaseerd op de EU Verordening inzake sociale zekerheid. Deze EU Verordening geeft dwingend rechtelijke regels over waar een werknemer of zelfstandige sociaal verzekerd is als hij in meerdere EU landen werkt dan wel tijdelijk naar een ander EU land wordt uitgezonden. Het uitgangspunt daarbij is dat iemand slechts onderworpen kan zijn aan één sociaal zekerheidssysteem.
 
A1 formulier aanvragen.
De A1 formulier wordt in Nederland aangevraagd bij de SVB. De gemakkelijkste aanvraagprocedure is de digitale procedure, via het Twinternetaccount bij de SVB. Daarvoor moet de werkgever zich wel eerst registreren bij de SVB. Ingeval van een digitale aanvraag is de doorlooptijd voor de afgifte van de A1 verklaring door de SVB kort (vaak slechts een paar dagen).
 
ZZP 'er aanvraag A1 formulier.
Ook voor een zelfstandige zonder personeel geldt dat deze altijd een A1 formulier moet aanvragen zodra hij gaat werken in Duitsland of België. De Duitse Zoll vraagt altijd naar het A1 formulier. 
Log in op uw account via TWinternet en klik op 'Overzicht A1 (E)101-verklaringen'. Met de knop 'Wijzigen' kunt u de einddatum van verklaringen wijzigen die al zijn goedgekeurd.
 
A1 formulier geldigheid
De geldigheidsperiode van het A1-formulier bedraagt 24 maanden. Wilt u een verklaring verlengen? Dat kan alleen als de totale periode van de detachering ten hoogste 2 jaar bedraagt. Is deze periode langer dan 2 jaar? Dan moet u een nieuwe aanvraag indienen.
 
Boete
Als in Duitsland geen A1 verklaring kan worden getoond kan de Zoll tot max. € 5000,- boetes opleggen.