Welkom bij Nedax, uw Duitsland en België adviseur

Nedax heeft sinds 1996 ervaring met het begeleiden van NL-bedrijven naar Duitsland en België. Voor diverse brancheorganisaties en overheids organisaties is Nedax in Nederland het kenniscentrum voor het werken in Duitsland en België .

Nedax zorgt dat u meteen aan de slag kunt in Duitsland of België. Samen met u regelen we alle formaliteiten!!

Het laatste nieuws het eerst op nedax.nl

Wat is het begrip "een vaste inrichting" in Duitsland?

betriebstatteAls een Nederlandse ondernemer in Duitsland bouwactiviteiten (werkzaamheden aan onroerend goed) opstart, gaat de vraag spelen welk land (Nederland of Duitsland)  belasting mag heffen over de winst die uit deze activiteiten ontstaat. Als maatstaf wordt "de vaste inrichting" gehanteerd.

'Een vaste inrichting is een vaste bedrijfsinrichting, waarin de werkzaamheden van de onderneming geheel of gedeeltelijk  worden uitgeoefend. Daarnaast is een vaste inrichting de uitvoering van bouwwerk of constructiewerkzaamheden, waarvan de duur twaalf maanden overschrijdt'.

1) 'Standaard' vaste inrichting

De (Duitse) fiscus kan stellen dat uw, op een bouwplaats aanwezige, machines/ bouwketen voldoende 'vastigheid' hebben om als  een vaste inrichting te worden aangezien. De (Duitse) fiscus kijkt dan met name naar de verdragstekst die 'een plaats waar  leiding wordt gegeven' en een 'kantoor' als vaste inrichting noemt. Een standpunt dat de (Duitse) fiscus ook zal hanteren is  dat de machines/bouwketen duurzaam ter beschikking staan en het belang van de onderneming dienen. Aldus zal volgens de (Duitse)  fiscus sprake zijn van een vaste inrichting.

2) De bouw- of contructie-vaste inrichting

Volgens de Duitse wet heeft u reeds een vaste inrichting als u gedurende zes maanden

 • één bouw of constructiewerkzaamheid uitvoert; of 
 • in de tijd naast elkaar staande bouw of constructiewerkzaamheden uitvoert; of
 • in de tijd opvolgende bouw of constructiewerkzaamheden uitvoert.

rechterHet belastingverdrag (dat boven de nationale wet staat en dus voorrang heeft) stelt dat een bouw- of contructie-vaste  inrichting ontstaat als een project langer dan 12 maanden duurt (bijv. 8 maanden in 2014 en 5 maanden in 2015 is meer dan  12 maanden en dus een vaste inrichting in beide jaren). In de Duitse uitleg wordt de methodiek van samentellen van de  nationale termijn van 6 maanden overgeheveld naar de termijn van 12 maanden. Een laatste aandachtpunt betreft het volgende. Als er meerdere projecten zijn, kunnen die op basis van rechtspraak voor  de tijdsduur bij elkaar geteld worden. De vraag die ter zake speelt is of er geografisch én organisatorisch een eenheid is.  Geografisch is er - met name volgens de Duitse fiscus - sprake van een eenheid als er meerdere projecten binnen een straal  van 50 km worden gerealiseerd. Wanneer er bijvoorbeeld in één straat 20 huizen qua isolatiewerk worden voorbereid, ook al gebeurt dat wellicht voor meerdere opdrachtgevers, zal sprake zijn van een geografische en naar het zich laat aanzien tevens een organisatorische eenheid. Wanneer voor eenzelfde opdrachtgever bijvoorbeeld zowel in Munster als in Hamburg wordt gewerkt,  is die eenheid er niet. Afhankelijk van de concrete situatie kunnen wij een inschatting maken van het al dan niet aanwezig zijn van een vaste inrichting.  Het bovenstaande is slechts een weergave van het wettelijke systeem en kan niet zonder nauwkeurige invulling van het feitencomplex  gehanteerd worden. Het geeft slechts een kader weer.

Voorbeelden

 • De ondertekening van contracten ter plekke bij de Duitse klant is voor de Duitse belastingdienst een indicatie voor het bestaan van een fiscale vaste inrichting in Duitsland met het gevolg dat Duitsland het heffingsrecht heeft. Ook het aanstellen van een Duitse handelsagent, die de bevoegdheid heeft om namens de Nederlandse onderneming contracten af te sluiten of het huren van kantoorruimte in Duitsland, kan tot deze fiscale gevolgen leiden. 
 • Circus is een vaste inrichting, zo bepaalde de Hoge Raad. 
 • Een marktkoopman die wekelijks op de markt in Duitsland staat, moet in Duitsland belasting betalen.

Is er sprake van een fiscale vaste inrichting dan heeft dit de nodige consequenties.

 1. U moet over uw winst in Duitsland vennootschapsbelasting betalen (15%).
 2. U moet in Duitsland Gewerbesteuer betalen (13-15%).
 3. U betaalt btw volgens het Duitse Umsatzsteuergesetz.
 4. Uw medewerkers worden in Duitsland loonbelastingplichtig en verliezen (gedeeltelijk) de Nederlandse hypotheekrenteaftrek.

Vooral het laatste is een zuur gelag. Het financiële huishouden van de gemiddelde Nederlander is immers gebouwd op deze aftrek.

De werknemer kan trouwens ook nog op een andere manier in Duitsland belastingplichtig worden. Verblijft hij binnen een tijdsbestek van 12 maanden meer dan 183 dagen in Duitsland wordt hij zo eveneens via het belastingverdrag in Duitsland belastingplichtig met alle gevolgen van dien. Hierbij gaat het nadrukkelijk niet om werkdagen maar verblijfsdagen, wat een groot verschil kan uitmaken.

(c) Nedax

Openingstijden Helpdesk

Onze helpdesk is tijdens kantooruren bereikbaar voor Nedax leden, voor alle vragen.

De helpdesk is beschikbaar tijdens deze tijden.

Zondag
Het secretariaat is gesloten

Maandag
8:30 AM - 4:30 PM

Dinsdag
8:30 AM - 4:30 PM

Woensdag
8:30 AM - 4:30 PM

Donderdag
8:30 AM - 4:30 PM

Vrijdag
9:00 AM - 4:00 PM

Zaterdag
Het secretariaat is gesloten
Telefoonnummer: 070 -25 000 55

Boek "Bouwen in Duitsland".

Boek "Bouwen in Duitsland".
Informatie
Bouwen in Duitsland Nederlandse vertaling van de VOB met praktijkvoorbeelden. Nederlandse en Belgische bedrijven uit de bouwnijverheid zijn in toenemende mate actief op de Duitse markt. Eén van de grootste struikelblokken, waarmee vrijwel ieder bedrijf dat actief is op de Duitse bouwmarkt te maken krijgt, de ‘Verdingungsordnung für Bauleistungen' (V.O.B.). Dit geldt zowel voor bouw- en installatiebedrijven als voor projectontwikkelaars, afbouw- bedrijven en architecten. Talrijk, tijdrovend en kostbaar zijn de juridische gevechten die zich voordoen, zowel tijdens het bouwproces, als na de oplevering. Niet zelden vinden deze problemen hun oorzaak in het feit dat het Nederlandse bedrijf onvoldoende kennis heeft van de wezenlijke aspecten rondom het Duitse bouwproces zoals deze zijn vastgelegd in de V.O.B.

GmbH / UG oprichten

GmbH / UG oprichten
Informatie
Het oprichten van een Duitse GMBH / UG heeft vele voordelen. Wij regelen alles, inclusief Duits postadres en Nederlands administratiekantoor.

Documenten depot

Documenten depot
Informatie
"Bent u het ook moe dat u steeds documenten moet meegeven met uw personeel als ze gaan werken in Duitsland"? Wij hebben voor u de oplossing! Een "digitaal documenten depot" bij een Duits advocaten kantoor door ons ingericht!

Rijbewijs trajecten

Rijbewijs trajecten
Informatie
De verplichte aanmeldings trajecten voor Duitsland: Nedax kent drie types van begeleidingstrajecten, welke in het kort, fictief, "de rijbewijzen" worden genoemd.

Postbus adres

Postbus adres
Informatie
Wat is makkelijker dan een duits postbus adres welke wordt beheerd door een Duits advocaten kantoor. Al uw duitsland post komt niet meer aan op de bouwplaats of werklocatie, waar het snel kwijt kan raken, maar netjes bij het advocaten kantoor Lutze in Kleve (Lutze Rechtsanwälte Partnerschaft mbB).

Lidmaatschap

Lidmaatschap
Informatie
Leden voordeel: U krijgt 20% op onze complete dienstverlening Leden kunnen onbeperkt gebruik maken van de helpdesk Tijdens kantoor uren

In Duitsland geldt een aanmelding-, vergunning- , en bewijsplicht voor NL bedrijven!

U kunt direct starten met de werkzaamheden in Duitsland, geen wachttijden,

mits  een van de trajecten wordt opgestart.

 • Traject voor bouw bedrijven.
 • €875
 • Samen met U regelen wij:
 • Vergunning Handwerkskammer
 • Belastingdienst (Freistellungsbescheinigung)
 • Melding en bewijsplicht naar de Zoll
 • Vakantiegeld afdracht naar Soka-Bau
 • Bestellen
 • Traject voor alle niet bouw branches
 • €295
 • Samen met U regelen wij:
 • Vergunning Handwerkskammer
 • Melding en bewijsplicht naar de Zoll
 • Bewijs-, meldingsplicht inzake minimumloon wetgeving
 • Bestellen

Boetes kunnen oplopen van € 30.000,- tot € 500.000,- per overtreding. 

Onze Partners