Aanbod: Onze buitendienst medewerkers komen graag, gratis en vrijblijvend, langs om u uit te leggen welke procedure u moet volgen voor het werken in Duitsland of de Benelux.  Werken in vooral  Duitsland is tegenwoordig maatwerk!   Vraag een gesprek aan via deze LINK

Wijzigingen minimumloon Duitsland per 1 maart 2018.

mindestlohn im praktikumIn drie branches zullen vanaf 1 maart 2018 weer nieuwe minimumlonen gelden. Ook voor buitenlandse bedrijven welke hun personeel te werk stellen in Duitsland is het verplicht om minimaal het minimumloon uit te betalen naar hun personeel. De Duitse Zoll heeft een controle plicht hierin. Voor de navolgende 3 branches zijn de minimumlonen verhoogd.
 
 
Dakdekkers
Met meer als 64.000 werknemers gaan de Duitse dakdekkers bedrijven de minimumlonen in hun CAO verhogen vanaf 1 maart. Voor het eerst gaat men in deze branche ook onderscheidt maken naar gediplomeerde en ongeschoolde vakkrachten. Een gediplomeerde dakdekker zal minimaal het bruto uurloon van € 12,90 / uur moeten verdienen (vanaf 1-1-2019 wordt dit 13,20bruto / uur), terwijl een ongeschoolde dakdekker zonder diploma minimaal het bruto uur loon moet krijgen van € 12,20 / uur.
 
Schoonmakers.
In deze branche werken meer als 1 miljoen werknemers welke per 1 maart nieuwe minimumlonen kennen. Men kent hier het verschil tussen nieuwe en oude Bundesländern. Voor de oude Bundesländern geld vanaf 1 maart dat een schoonmaker  minimaal het bruto uurloon van € 13,55 / uur moeten verdienen (vanaf 1-1-2019 wordt dit 13,82 bruto / uur), terwijl een ongeschoolde schoonmaker zonder diploma minimaal het bruto uur loon moet krijgen van € 10,30 / uur. Voor de nieuwe Bundesländern geld vanaf 1 maart dat een gediplomeerde schoonmaker  minimaal het bruto uurloon van € 12,18 / uur moeten verdienen (vanaf 1-1-2019 wordt dit 12,83 bruto / uur), terwijl een ongeschoolde schoonmaker zonder diploma minimaal het bruto uur loon moet krijgen van € 9,55 / uur.
 
Bouw
In deze branche werken meer als 500.000 werknemers welke per 1 maart de navolgende minimumlonen krijgen. Voor ongeschoold personeel wordt het minimumloon verhoogd naar € 11,75 geldend voor geheel Duitsland. Voor vak volwassen werknemers is het minimumloon € 14,95.
 
Wie bepaald het Duitse minimumloon?
Het algemeen wettelijk minimumloon wordt geregeld via de Wet minimumloon (MiLoG). Bij de lancering in 2015 was het 8,50 euro bruto. Vanaf 1 januari 2017 werd het verhoogd naar 8,84 euro. Deze tarieven worden voorgesteld door "Mindestlohnkommission". Deze commissie controleert elke twee jaar of het minimumloon moet worden aangepast. Daarbij wordt het geleid door de ontwikkeling van CAO-lonen. Bovendien kunnen de sociale partners sectorspecifieke minimumlonen overeenkomen. Ze mogen niet onder het algemene wettelijke minimumloon liggen. De federale overheid kan het wettelijk bindend verklaren.