Welke bedrijven hebben een meldingsplicht?

Op deze vraag kunnen we kort en krachtig antwoorden: "Elk Nederlands bedrijf welke personeel te werkt stelt in Duitsland moet van te voren zijn personeel aanmelden bij de Zoll en heeft een bewijsplicht tijdens een werkplek controlle door de Zoll". Dit moet de werkgever doen middels de website "www.meldeportal-mindestlohn.de ".

Duitse minister NahlesMaar er zijn uitzonderingen:

Onder druk van de regeringspartij CDU en CSU heeft minister Nahles de meldings- en documentatie plicht per 1-8-2015 versoepeld voor Duitse en buitenlandse werkgevers.

De voorwaarden zijn om zich niet te melden als men valt onder het toepassingsgebied van de Milog wetgeving. (Het Duitse minimumloon). Daaronder zijn ook begrepen de werkzaamheden welke vallen onder de wet Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz.( wet ter bestrijding van het zwartwerken).

  1. Het bruto maandloon van de werknemer structureel de laatste maanden meer heeft bedragen dan € 2.958,- ;of het bruto maandloon van de werknemer de laatste 12 maanden aan eengesloten meer heeft  meer bedragen dan € 2.000,-

Deze 2 punten gelden dus niet voor werkzaamheden welke vallen onder het toepassingsgebied van het ArbeitnehmerEntsendengesetz. Hieronder vallen o.a. de bouwbranche.

Alle meldingsplicht naar de Douane vervalt ook indien familieleden van de DGA, welke werkzaam zijn in het familiebedrijf, te werk worden gesteld naar Duitsland. Dit zijn dus meewerkende echtgenoten, geregistreerde partners, kinderen of ouders van de werkgever.

Let wel de bewijsplicht voor de Nederlandse werkgever blijft onverminderd van kracht, dus bij een Zoll controle op de werkplek moet de werknemer kunnen aantonen dat men voldoet aan de hiervoor genoemde criteria. Het meenemen van de meest recente salarisstroken met Duitse woordenlijst door Nederlandse werknemers blijft dus aan te bevelen.