Wat is de Duitse Handwerkskammer?

bord handwerkskammerDe Duitse Handwerkskammer (afgekort HWK) is niet te vergelijken met de Nederlandse Kamer van Koophandel. De opdracht van de Duitse Handwerkskammer is de belangen te behartigen van het complete Duitse ambachten (gilden) stelsel en zorg te dragen voor een correcte uitoefening van de beschermde ambachten. Tot de Handwerkskammer kunnen toetreden alle bedrijfseigenaren welke vanuit hun bedrijf een ambacht uitoefenen (Zowel de vrije beroepen als de beschermde ambachten.). Tevens kunnen toetreden tot de Handwerkskammer, de gezellen, werknemers met een afgesloten beroepsopleiding en de leerlingen. 
 
De Historie
Naar aanleiding van het Handwerkergesetz uit 1897 werden er in 1900 maar liefst 71 HWK opgericht. Vanuit het verleden bepaalde de gilden in Duitsland vanaf geboorte tot overlijden hoe haar leden het ambacht diende uit te oefenen. Vanuit deze Gilde organisatie werd dus de Handwerkskammer gevormd.
 
Doel van de HWK
Naast het beschermen van de belangen van de diverse ambachten dient de HWK ook te zorgen voor een correcte opleiding van de diverse ambachten. Tevens dient de HWK te zorgen voor de examinering van de beroepsopleidingen en aanvullende cursussen te verstrekken. Tevens dient er een registratie van leerlingen, gezellen en meester te worden gevoerd in de diverse ambachten.
 
Buitenlandse bedrijven welke een ambacht willen gaan uitoefenen in Duitsland.
Handwerkkammer diplomaIeder buitenlands bedrijf dat een ambacht in Duitsland wilt gaan uitoefenen, dient zich eerst bij de plaatselijke Handwerkskammer te informeren inzake de verplichte inschrijving  in de Duitse Handwerksrolle. Alleen werknemers of ondernemers die voor het uitoefenen van één van de beschermde 53 beroepen(ambachten) de nodige certificaten en vakbekwaamheden bezitten, kunnen dan in de Handwerksrolle ingeschreven worden. 
 
Inschrijven in Duitse Handwerksrolle
Voor inschrijving in de Duitse Handwerksrolle hebben Nederlandse ondernemers een EG-verklaring omtrent vakbekwaamheid van de in te schrijven werknemer van de Nederlandse Kamer van Koophandel nodig. De gehele inschrijvingsprocedure kan zo’n vier tot zes weken in beslag nemen. Een bedrijf mag in principe geen werkzaamheden in Duitsland uitvoeren, voordat het bedrijf de Handwerkskarte als bewijs van inschrijving in de Handwerksrolle van de Handwerkskammer heeft ontvangen. Indien bij controle door de Duitse douane of de Handwerkskammer blijkt dat de ondernemer of werknemer zonder inschrijving werkzaamheden verricht, kan het bedrijf een boete van maximaal € 30.000,– worden opgelegd. Daarom geldt: voordat u als ondernemer werkzaamheden gaat verrichten in Duitsland dient u zich ervan te vergewissen of deze werkzaamheden door één van de 53 beroepen conform de Duitse Handwerksordnung worden beschermd. Is dit het geval dan dient u zich middels een EG-verklaring van de Kamer van Koophandel in de Handwerksrolle van de Duitse Handwerkskammer in te schrijven.
 
Let op! Extra regels voor installatiebedrijven
Han logoWerkzaamheden aan gas-, water- en elektronische installaties mogen in Duitsland alleen door installatiebedrijven worden uitgevoerd die in het Installateurverzeichnis staan ingeschreven. Naast inschrijving in de Handwerksrolle dient dan ook inschrijving in het afzonderlijke Installateurverzeichnis te geschieden. De aanvragen voor een inschrijving hierin moeten bij de plaatselijke nutsbedrijven worden ingediend. Voor zowel de inschrijving in de Handwerksrolle als in het Installateurverzeichnis geldt dat ondernemers middels de EG-verklaring bewijs moeten hebben dat de aanvragende ondernemer een verantwoordelijke en vakbekwame werknemer in dienst heeft of de eigenaar zelf hierin vakbekwaam is.