Het aanbod: Onze buitendienst medewerkers komen graag, gratis en vrijblijvend, langs om uit te leggen welke procedure u moet volgen als werkgever inzake uw meldings en bewijsplicht bij het werken in Duitsland of België. Ook kan de buitendienst medewerker advies verstrekken inzake uw rechten en plichten m.b.t. uw contracten. Meld u, geheel vrijblijvend, aan via deze LINK en zeg uw huidig abonnement al op. Voorbeeld

Verplicht Minimumloon per branche voor 2018

salarisbriefVaak geldt in Duitsland voor bepaalde branches een minimumloon welke door de douane tijdens werkplek inspecties wordt gecontroleerd.

Dit minimumloon kan jaarlijks wijzigen.Het navolgend overzicht laat de huidige minimumlonen zien welke gelden voor een vakvolwassen medewerker in loondienst.

Stand 1-1-2018

#Brancheminimumloon *)Geldig tot:
1 Bouw en toeleveringsbedrijven € 14,95  31-12-2019
2 Dakdekkers bedrijven € 12,25 31-12-2017
3 Electrotechnische bedrijven € 10,95 31-12-2018
4 Steigerbouw bedrijven  € 11,00 30-4-2018
5 Schilder bedrijven € 13,10 30-4-2018
6 Land, tuin en bosbouw € 9,10 31-12-2017
7 Zorgsector € 10,55 31-12-2018

*) Voor de oost Duitse deelstaten en Berlijn gelden lagere minimlonen. Ook gelden in bepaalde branches voor leerlingen en gezellen lagere minimumlonen. Het Nedax secretariaat kan u verdere informatie verstrekken.

Controle

Tijdens een werkplek controle door de Zoll moeten de werknemers middels hun laatste salarisbriefje kunnen aantonen dat men inderdaad meer als het bovengenoemde minimumloon heeft ontvangen van zijn werkgever. Een schermafdruk van de bankrekening waarop het laatste salaris werd gestort moet ook worden overlegd.

Kan de werknemer het salarisbriefje niet overleggen volgt een procesverbaal en een eventuele geld boete.

Valt men niet onder één van bovenstaande branches dan geldt vanaf 1-1-2017 altijd het minimumloon van € 8,84 wat de werkgever moet uitbetalen voor medewerkers ouder als 18 jaar.