Vanaf 1-1-2020 stijgt het Duitse minimumloon naar € 9,35.

minimumloon 3Het wettelijke Duitse minimumloon in Duitsland zal vanaf 1 januari 2020 stijgen van € 9,19 bruto per uur naar €  9,35. Dit is vastgelegd in een wettelijke regeling welke door minister van Arbeid, Hubertus Heil, is goedgekeurd. 
 
De Duitse wetgever schrijft momenteel een minimumloon van 9,19 euro per uur voor. Een werknemer die in 2019 40 uur per week werkt en een minimumloon ontvangt, verdient dus iets meer dan € 1.500 per maand bruto. Vanaf 1 januari 2020 wordt dit bedrag dus verhoogd naar € 9,35 voor werknemers van 18 jaar en ouder. Dit geld ook voor alle buitenlandse werknemers welke op Duits grondgebied werkzaam worden gesteld door hun werkgevers. De Duitse Douane heeft hierop een controle plicht.
 
Zelfs nu vier jaar na de invoering van het wettelijk Duitse minimumloon ontvangen veel werknemers het wettelijke minimumloon niet. Het aantal vooronderzoeken en boetes die aan bedrijven werden opgelegd voor minimumloonschendingen nam in 2018 toe ten opzichte van het voorgaande jaar. Vakbonden pleiten voor nog meer sterkere controles.
 
Blijkbaar willen veel (buitenlandse) bedrijven het minimumloon niet toepassen. Regelmatig constateerd de Duitse Zoll misstanden zoals bijvoorbeeld om wachttijden of beschikbaarheids diensten (vooral in de logistiek) niet te betalen of zelfs om arbeidskosten (Vergoeding gereedschapsgeld) in mindering te brengen op de lonen. In 2018 zijn in Duitsland ongeveer 2.500 onderzoeken gestart door de douane omdat werkgevers de minimumloonwet hadden overtreden.
 
Boetes zijn niet mals in Duitsland. De wetgever kan boetes tot max € 500.000.- opleggen.