Uw Duitsland melding nu via Nedax.

germany handBijna elk Nederlands bedrijf met personeel dat werkzaamheden in Duitsland en België wil gaan uitvoeren krijgt te maken met de verplichte digitale aanmelding van hun personeel naar de Zoll en Limosa. Voor Duitsland is sinds 1 januari 2017 speciaal de website "Meldeportal Mindestlohn" ontwikkeld voor de verplichte aanmelding van buitenlands personeel werkzaam in Duitsland. Helaas voor Nederland alleen beschikbaar in de Duits-, Engelse- en Frans taal. 
 
Nu bijna 2 jaar verder blijkt dat veel Nederlandse bedrijven helemaal niet of veel te laat de verplichte meldingen doen via de Duitse website. Reden is dat bijna niemand de aanmeldings procedure snapt en daarnaast ook nog in een vreemde taal wordt aangeboden. Ondanks videoinstructies en telefonische begeleidingen blijft de Duitse Zoll website een groot struikelblok voor veel Nederlandse bedrijven.
 
Nedax gaat daar nu verandering in aanbrengen middels een Nederlandstalige aanmeldings website. In samenspraak met de Duitse Douane is nu een website gemaakt welke door Nedax leden kan worden gebruikt voor het aanmelden van hun personeel voor aanvang van de werkzaamheden in Duitsland.
 
De meldingen kunnen op 2 manieren worden gedaan.
 
1. Middels het uploaden van alle benodigde bestanden zoals kopie ID.
2.Online invullen van alle personeelsgegevens.
 
Na ontvangst van alle gegevens maakt het secretariaat van Nedax, binnen 24 uur, de melding via de website "Meldeportal Mindestlohn". Het bedrijf ontvangt na melding een PDF file welke als bewijs kan worden meegenomen naar de werkplek in Duitsland.
 
"Binnen 48 worden alle gegevens in het kader van de AVG wetgeving verwijderd van de Server."
 
 
Kortom; Nedax ontzorgt steeds meer haar aangesloten leden. Overweeg dus een lidmaatschap.