Tewerkstelling van Nederlandse leerlingen in de duitse bouw.

leerling duitse bouwplaatsIn het kader van bouwwerkzaamheden in Duitsland kan het voorkomen dat u voor korte of langere tijd leerling-medewerkers werkzaamheden laat verrichten in Duitsland.

Een grondig advies voor het begin van de werkzaamheden wordt aanbevolen.

Bij het uitvoeren van werkzaamheden door leerling-medewerkers gelden dezelfde formaliteiten en wetten als voor reguliere medewerkers. Dit kan betekenen dat de leerling wellicht een grotere wettelijke bescherming toekomt dan u wellicht vanuit de Nederlandse situatie gewend bent. Indien echter de Nederlandse leerling gelijk te stellen is met de Duitse “Auszubildende” is er sprake van een belangrijke uitzondering. De regel dat het hoogste CAO-loon dient te worden uitbetaald, het Nederlandse danwel het Duitse, is dan niet van toepassing.

Wat is eigenlijk een “Auszubildende”? Hij/zij doorloopt een “Ausbildung”. Dit komt neer op een combinatie van werken en leren. Daartoe bezoekt hij/zij meestal één dag in de week een beroepsopleiding. De rest van de tijd verricht hij werkzaamheden op de praktijkplek. Vaak duurt dit traject een jaar of drie en resulteert bij goed gevolg in een beroepsdiploma dat veelal een toelatingseis is voor de uitoefening van vele beroepen.

Het is van belang dat u één en ander bij de aanmelding bij de Duitse autoriteiten kunt documenteren aan de hand van opleidings- en arbeidsovereenkomst.

DETACHERING VAN LEERLINGEN IN DE DUITSE BOUW

Besluit u echter leerling-medewerkers te detacheren naar (een) bouwlocatie(-s) in Duitsland dan zijn er nog eens een tweetal belangrijke Duitse wetten waarmee in ieder geval bij een dergelijke uitzending rekening moet worden gehouden:

1) Arbeitnehmerentsendegesetz (AentG). Deze wet is van toepassing indien u een leerling, welke in loondienst is van uw eigen NL-bedrijf, opleidt tot een vakman.

2) Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG). Deze wet is van toepassing indien u van een NL- leer/werkbedrijf leerlingen inhuurt voor bepaalde tijd en naar Duitsland stuurt om te gaan werken.

(c) Nedax 2017