Soka-Bau strooit met boetes.

soka bau geldAfgelopen weken hebben diverse Nedax leden een brief gekregen van Soka-Bau met de mededeling dat Soka-Bau een boete rente oplegt variërend van € 106,76 tot en met  € 183,33, dit wegens het niet tijdig melden van werknemers bij het Duitse vakantiegeld fonds in de periode 1-1-2019 t/m 31-3-2019.
 
De verstuurde, automatisch gegenereerde, brief geeft geen enkele duidelijkheid over de wettelijke onderbouwing van deze rente boete. Ook wordt er niets verteld over de opbouw van deze rente boete. Zover Nedax bekend, is dit de eerste keer dat Soka-Bau strooit met rente boete brieven naar Nederlandse bedrijven. 
Erg vreemd is ook de hoogte van de boete. Volgens haar eigen website mag Soka-Bau 0,9% rente berekenen over het nog te betalen vakantiegeld.  Krijgt men een brief van Soka-Bau met een boeterente bedrag groter dan € 100,- zou men bij dit rente percentage dus een vakantiegeld bedrag van ongeveer € 12.000,- moeten hebben openstaan, gelijk aan 2600 gewerkte uren in Duitsland. !
 
Conclusie is dan ook dat Soka-Bau willekeurig, zonder onderbouwing, momenteel rente facturen stuurt aan Nederlandse bedrijven. Nedax verzamelt momenteel voor haar leden dergelijke brieven en zal binnenkort Soka-Bau vragen om een toelichting en eventuele kwijtschelding van deze rente boetes.
 

Nedax adviseert haar leden dan ook om bij ontvangst van een dergelijke brief meteen contact op te nemen met het Nedax secretariaat.