Het aanbod: Onze buitendienst medewerkers komen graag, gratis en vrijblijvend, langs om uit te leggen welke procedure u moet volgen als werkgever inzake uw meldings en bewijsplicht bij het werken in Duitsland of België. Ook kan de buitendienst medewerker advies verstrekken inzake uw rechten en plichten m.b.t. uw contracten. Meld u, geheel vrijblijvend, aan via deze LINK en zeg uw huidig abonnement al op. Voorbeeld

Premie SOKA-BAU is 13,68%

vakantiegeldNederlandse bedrijven welke hun werknemers te werk stellen in de Duitse bouw; opgelet: per 1 januari 2016 is de premie voor het vakantiefonds Soka-Bau van 14,3% naar 13,68 % van de bruto loonsom verlaagd. Deze premie moet overigens steeds uiterlijk op de 15de van de volgende maand zijn afgedragen. U ontvangt hierover een acceptgiro. Tevens geldt dat na 12 werkdagen de werknemer 1 vakantiedag ontvangt. Het in Duitsland opgebouwde vakantiedagen tegoed vervalt pas na het 2de jaar van toekenning. Uitbetalen mag eventueel ook.

Minimuloon voor de Duitse bouw sector:

Het minimum uurloon (loongroep 2: vaklieden) is met ingang van 1 januari 2017 verhoogd naar € 14,70 bruto en dat van loongroep 1 bedraagt vanaf 1 januari € 11,30. Dagelijkse ervaring leert dat deze verlaging nog niet bij iedereen bekend is.

Voor Nederlandse bouwondernemers is het dus zaak te controleren of ze het per 1 januari 2016 verlaagde tarief correct aan hun werknemers hebben uitbetaald en tevens de dienovereenkomstig verschuldigde premies hebben afgedragen. Meer informatie via de helpdesk Nedax.