Herfstaanbieding: Onze buitendienst medewerkers komen graag, gratis en vrijblijvend, langs om u uit te leggen welke procedure u moet volgen als werkgever inzake uw melding en bewijsplicht bij het werken in Duitsland en België.
Meld u aan via deze LINK.

Het actuele Duitsland nieuws

Soka-Bau wordt via een nieuwe wet gered!

gesetz15 december jl werd door de Deutsch regerings partijen een nieuwe wet naar het parlement gestuurd met als doel Soka Bau te redden van het faillissement. Deze nieuwe wet genaamd "Sozialkassensicherungsgesetz (SokaSiG)" wordt momenteel bestudeerd door de diverse zuständigen Fachausschüsse van het parlement voordat het in stemming zal worden gebracht. Reden voor deze spoed wetgeving is de rechterlijke uitspraak van het Bundesarbeitsgerichts, September 2016, dat de CAO afspraken (Allgemeinverbindlicherklärungen (AVE) der Soka-Tarifverträge) van de jaren 2008, 2010 en 2014 niet van toepassing zijn verklaard. Het gevolg van deze uitspraak is dat niet CAO volgende branches over deze jaren het vakantiegeld niet hoeven af te dragen naar Soka Bau en dus kunnen terugvorderen.

Het faillissement van Soka Bau dreigt dus.De nieuwe SokaSIG spoed wet moet dit nu voorkomen met terugwerkend kracht vanaf 2006. Vanuit branches die een eigen CAO hebben afgesloten en niet vallen onder de vakantiegeld afdracht naar Soka-Bau is felle kritiek op deze gang van zaken. "Er wordt getracht door middel van wetgeving de rechtelijke uitspraak van het Bundesarbeitsgerichts te omzeilen". 

Lees onze andere artikelen over dit onderwerp.

 

Partners

  • Nedax bv heeft een samenwerkingsverband met de navolgende partners.
  • 1
  • 2
  • 3
Zakelijke taal- en cultuurtraining: Juridische Partner: Fiscale Partner:
elycio lutze Logo Kennispunt Duitsland
     
Branche vereniging ZZP 'ers Incasso trajecten DL/NL: Flexwerk plek nodig in Duitsland?
 zzp nederland  advocasso logo  eurotec