Herfstaanbieding: Onze buitendienst medewerkers komen graag, gratis en vrijblijvend, langs om u uit te leggen welke procedure u moet volgen als werkgever inzake uw melding en bewijsplicht bij het werken in Duitsland en België.
Meld u aan via deze LINK.

Het actuele Duitsland nieuws

Wurgcontracten op V.O.B. basis in de Infra sector

vobNedax waarschuwt de Nederlandse infra sector voor malafide Duitstalige VOB contracten voor Nederlandse (onder)aannemers. Deze contracten worden ter ondertekening aangeboden aan een, meestal door Turken in Nederland, opgerichte BV, die als onderaannemer werken voor Nederlandse of Duitse opdrachtgevers. Deze opdrachtgevers hebben lucratieve Infra (glasvezel) projecten in Duitsland. Daar de in Nederland ingeschreven , meestal door Turken geleide infra bedrijven, totaal niet bekend zijn met de Duitse VOB wetgeving, ontstaan vrijwel direct bij aanvang van de werkzaamheden forse problemen. Standaard kent de VOB een garantiestelling door de opdrachtnemer van 5% van de aanneemsom inzake garantieverplichtingen voor de periode van 5 jaar.

Naast deze garantie stellingen worden er nog eens boete clausules in deze VOB contracten opgenomen welke van toepassing worden verklaard bij het niet nakomen van de project tijdsplanning. Bij Nedax zijn VOB contracten bekend waar het boete bedrag van € 20.000,- wordt genoemd. Deze boete kan eenzijdig door de opdrachtgever worden verhoogd mocht de voortgangsplanning nog verder worden overschreden door de onderaannemer. Let wel, op de Duitse VOB contracten ligt de bewijslast altijd bij de opdrachtnemer, dit in tegenstelling met het Nederlands recht waar de opdrachtgever moet bewijzen dat de onderaannemer slecht werk heeft geleverd.

De afgelopen 12 maanden zijn door deze VOB contracten al verschillende faillissementen uitgesproken inzake onderaannemers die hun facturen niet betaald kregen door de opdrachtgevers die de VOB regels hanteerde.

Wij adviseren ook om dit artikel te lezen van het FD 23-11-2015

 

 

Partners

  • Nedax bv heeft een samenwerkingsverband met de navolgende partners.
  • 1
  • 2
  • 3
Zakelijke taal- en cultuurtraining: Juridische Partner: Fiscale Partner:
elycio lutze Logo Kennispunt Duitsland
     
Branche vereniging ZZP 'ers Incasso trajecten DL/NL: Flexwerk plek nodig in Duitsland?
 zzp nederland  advocasso logo  eurotec