Nader uitgelegd: "Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AentG)".

aentgWanneer buitenlandse EU bedrijven hun personeel te werk stellen in Duitsland dient de werkgever rekening te houden met de Duitse detacherings wet (Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AentG). De werkgever moet zorgen dat deze wet ook daadwerkelijk wordt nageleefd. De Duitse douane controleert hierop.
 
In deze wet zijn de minimum arbeidsvoorwaarden vastgelegd voor grensoverschrijdende werkzaamheden. Tevens is vastgelegd voor welke branches  deze  minimum arbeidsvoorwaarden gelden. De belangrijkste branches zijn de bouw (incl infra), horeca, zorgsector, installatie techniek, schilders en dakdekkers bedrijven. Let wel. Nederlandse CAO afspraken gelden niet in Duitsland!
 
Wat zijn de minimum arbeidsvoorwaarden in het AentG ?
 
1.Betaling van het minimumloon geldend voor het ambacht dat wordt uitgeoefend.
2.Naleving van de uitbetaling van het aantal vakantiedagen die zijn vastgelegd in de Duitse CAO. 
3.Naleving van de maximale werkuren en minimale rusttijden. (Uren administratie moet aanwezig zijn op de werklocatie). 
4.Uitbetaling van gewerkte overuren. 
 
Let op: Er is een meldplicht bij de douane
Alvorens met het verrichten van werkzaamheden of diensten te beginnen, moet de werkgever een schriftelijke verklaring in het Duits indienen bij de douane, die essentiële informatie voor het onderzoek bevat (zoals het begin, de duur en de plaats van tewerkstelling). Overtredingen van de meldplicht zijn administratieve delicten die bestraft kunnen worden met zware boetes. Sinds 1-7-2017 kan alleen nog via de website meldeportal-mindestlohn.de de verplichte melding gedaan worden. Helaas is de website niet beschikbaar in de Nederlandse taal.
Als een Nederlandse ondernemer personeel inhuurt voor de Duitse klus is deze ook verplicht via een speciale formulier de digitale melding hiervan te verzorgen naar de Duitse zoll. 
 
Verplichte afdrachten vakantiegelden naar Soka-Bau (ULAK)
De gedetacheerde werknemers moeten worden geregistreerd bij het vakantiefonds van de Duitse bouw, SOKABAU,  hoofdafdeling in Wiesbaden. Deze zorgt ervoor dat de Nederlandse werkgever 15,3% vakantiegeld moet afdragen over elk gewerkt uur in Duitsland. Na afloop van de werkzaamheden in Duitsland wordt 14,7% uitbetaald aan de Nederlandse werknemer.
 
Heeft u nog vragen neem dan contact op met het Nedax secretariaat.