Let op overwerk in Duitsland

overwerk2De werktijden worden in Duitsland geregeld door het Arbeitszeitgesetz (§ 3 S. 1 ArbZG). Volgens deze wet is het niet toegestaan, dat een werknemer langer dan 8 uur per dag werkzaam is. Eenmalig kan tot max 10 uur per dag worden gewerkt. De daarop volgende 24 weken moet weer de 8 uur per dag worden aangehouden. De zaterdag is gewoon een werkdag in Duitsland, dus er mag per week 6 x 8 uur = 48 uur worden gewerkt.

De Duitse douane (ZOLL) ziet hier op toe. Dus bij een bouwplaats controle zullen zeer zeker de arbeidstijden worden gecontroleerd aan de hand van de urenstaten welke aanwezig moeten zijn op de bouwplaats.

Deze urenstaten dient u minimaal 2 jaar lang te archiveren. Een misvatting is dat Soka Bau er op toe zou zien dat deze wet door de (buitenlandse) werkgevers worden nageleefd. De Soka Bau ziet er wel op toe dat de werknemer voor zijn gewerkte uren het juiste loon en de juiste overurenvergoeding ontvangt. Nedax adviseert haar leden om bij structureel overwerk op de bouwplaats in Duitsland met het secretariaat te overleggen hoe het beste om te gaan met het Arbeitszeitgesetz.

Is de reistijd ook werktijd?

Deze vraag is in Duitsland moeilijk te beantwoorden. Als men een vaste werkplek heeft in Duitsland wordt de reistijd niet aangemerkt als werktijd. Wordt men door de werkgever op een dienstreis gestuurd dan wordt deze tijd wel gezien als werktijd. Wordt men tijdelijk te werk gesteld in Duitsland, bijvoorbeeld voor 'n project, en men moet als chauffeur met een personen- of bedrijfsauto naar de werkplek reizen, dan wordt de reistijd aangemerkt als werktijd. Dit geldt dus alleen voor de chauffeur en niet voor de mede inzittende. Dit conform het Duitse Arbeitszeitgesetz (ArbZG)