Let op Duitse spook facturen!

EBNSinds enkele weken worden vanuit Hamburg weer spook facturen verstuurd naar Nederlandse bedrijven. Het zou gaan om de Duitse firma EBN (European Business Number) welke beweert dat er opdracht is gegeven tot het verstrekken van een European Business Number. Totale nonsens dus! 
De Firma DAD GmbH huishoudend onder het adres, Alter Wall 65, 20457 Hamburg zit achter deze spookfacturen. 
Verantwoordelijke is de „Cheffin“ Frau Daniela Kunst.
 
De werkwijze is eenvoudig. 
Ondernemers ontvangen een brief, een deels ingevuld formulier en een retourenveloppe. Vaak gaan zij ervan uit dat de voorgedrukte gegevens gecontroleerd en/of aangevuld moeten worden. Wanneer de ondernemer het formulier ondertekent en retourneert, wat makkelijk wordt gemaakt omdat er een retourenveloppe bij zit, heeft hij echter een contract getekend en kan hij facturen tegemoet zien. De reinste oplichting dus. 
Er is geen enkele verplichting om het formulier ondertekend te retourneren, aangezien deze niet afkomstig is van een officiële instantie. Heb je het toch getekend? Dan is het mogelijk de overeenkomst binnen 14 dagen na ondertekening te annuleren. Doe dit d.m.v. een aangetekende brief of aangetekende mail en vraag een bevestiging van annulering. Via de Nederlandse website "NATIONALE HELPDESK VOOR VRAGEN EN MELDINGEN OVER FRAUDE." kunt u melding maken van deze spook factuur. 
Het bedrijf DAD GMBH, welke achter de spook facturen zit, is al in 2010 veroordeeld wegens het plegen van bedrog.
Wilt u meer informatie over de praktijken van de firma EBN of DAD GMBH bekijk dan de navolgende links.