Het complete Nieuws archief van nedax

 

Neem gerust een ZZP 'er mee naar Duitsland, maar......

zoll14Regelmatig duiken er in de sociale media's berichten op dat het meenemen van 'n ZZp 'er naar Duitsland gevaarlijk, een tikkende tijdbom en zelf strafbaar zou kunnen zijn. Niets is minder waar! Het in onder aanneming meenemen van een Zelfstandige zonder personeel is geen enkel probleem mits de documentenplicht voor Duitsland in acht worden genomen.
Nedax heeft recentelijk aan de Duitse douane voorgelegd wat nu die documentenplicht inhoud voor een Nederlandse ZZP 'er.
 
Het antwoord van de Duitse Zoll was heel duidelijk: 
 
Selbstständige/ Einzelunternehmer  haben bei der Dienstleistungserbringung in Deutschland folgendes zu beachten: 

es sind Unterlagen bereitzuhalten, aus denen die Vergütung der Dienst- oder Werkleistungen hervorgeht, die der Auftragnehmer vom Auftraggeber erhalten hat (z.B. Dienst- oder Werkverträge, Auftragsmappen oder -bestätigungen, Eingangsrechnungen etc.) 
Im Falle einer Zollkontrolle können von der Zollbehörde weiterhin  vom Betreffenden,
zum Beleg der Selbständigkeit Nachweise angefordert werden. Die Prüfung erfolgt in jedem Fall sachverhaltsabhängig und  erfordert eine Einzelfallentscheidung.

Wat is het begrip "een vaste inrichting" in Duitsland?

betriebstatteAls een Nederlandse ondernemer in Duitsland bouwactiviteiten (werkzaamheden aan onroerend goed) opstart, gaat de vraag spelen welk land (Nederland of Duitsland)  belasting mag heffen over de winst die uit deze activiteiten ontstaat. Als maatstaf wordt "de vaste inrichting" gehanteerd.

'Een vaste inrichting is een vaste bedrijfsinrichting, waarin de werkzaamheden van de onderneming geheel of gedeeltelijk  worden uitgeoefend. Daarnaast is een vaste inrichting de uitvoering van bouwwerk of constructiewerkzaamheden, waarvan de duur twaalf maanden overschrijdt'.

Zoll controleert boekhouding van uw Duitse dochteronderneming.

zoll blouseDe Duitse Zoll heeft ook de bevoegdheid om de complete boekhouding te controleren van uw Duitse dochter GmbH. Conform § 2 en 3 van de wet SchwarzArbG is de Duitse Douane dus bevoegd om bedrijfsruimten en grond die eigendom zijn van de Nederlandse aandeelhouders te betreden en controles uit te voeren op de gehele loon en meldings administratie van de GmbH. Alle personen die tijdens de controle worden aangetroffen hebben de verplichting om mee te werken aan de douane controle. Worden niet alle documenten overlegd welke de Douane opvraagt kan weigering leiden tot boetes van maximaal € 30.000,-
Verder kunnen de Douane beambten documenten opvragen zoals arbeidscontracten welke in het kader van het Duitse minimumloon aantonen of de werkgever voldoet aan het betalen van het Duitse minimumloon voor de branche waarin de GmbH werkzaam is in Duitsland. Ook hier geldt dat geldboetes tot € 30.000,- kunnen worden opgelegd bij het niet verstrekken van de benodigde documenten.
 

Succesvol strijden tegen Duitse nepfacturen van DAD GmbH (European Business Number).

advocaatHet Duitse advocatenkantoor LegalLink meld dat men recentelijk succes heeft geboekt inzake twee Nederlandse bedrijven die van het Duitse bedrijf DAD (Deutscher Adressdienst GmbH) uit Hamburg facturen hadden ontvangen nadat zij een „EBN European Business Number“-formulier hadden ingevuld en naar DAD hadden teruggestuurd.
Nedax heeft in het verleden al ruime aandacht besteed aan deze praktijken. Patrick Link, advocaat bij kantoor LegalLink, geeft aan dat hij door zijn adviezen en optreden in deze zaken ervoor gezorgd heeft dat het Hamburgse bedrijf van haar vorderingen tegen de twee Nederlandse bedrijven heeft afgezien. Let wel, in Duitsland verjaren (vermeende) vorderingen pas na drie jaar en bestaat er altijd de mogelijkheid dat DAD GmbH de Nederlandse slachtoffers voor de rechter in Hamburg dagvaart. Derhalve het advies van Nedax: Als u diverse EBN-formulieren heeft ingevuld en/of reeds brieven heeft ontvangen van DAD GmbH uit Hamburg neem dan contact met de partner van Nedax zijnde "LegalLink" 

Nedax leden kunnen gebruik maken van het speciaal leden tarief voor de diensten van LegalLink

Duitse BTW terugvragen

rechnung

Als je een Duitse factuur ontvangt en de BTW verlegging is niet toegepast kun je als Nederlands bedrijf vaak de Duitse BTW terugvragen. Momenteel kan dit snel via de internet site van de Nederlandse belastingdienst. U maakt een account aan en stuurt uw Duitse facturen in. De belastingdienst controleert de facturen op correctheid. Op een correcte factuur staan o.a. de volgende gegevens:

  • de volledige naam en het adres van de leverancier
  • het belastingnummer of het btw-identificatienummer van de leverancier
  • de volledige naam en het adres van de koper
  • het factuurnummer
  • de factuurdatum
  • het toegepaste BTW-tarief
  • de netto vergoeding (de prijs exclusief BTW).

Kassebouwers blijven Soka-Bau plichtig!

TuinderskasNedax heeft na een lang lopende procedure definitief te horen gekregen van Soka-Bau dat Nederlandse bedrijven welke in Duitsland tuinders kassen bouwen, verplicht zijn om deel te nemen aan het Duitse vakantiezegel fonds. In de praktijk houdt dit dus in voor de Nederlandse kassebouwers dat  men na de verplichte internet melding via de Zoll website het personeel ook moet aanmelden bij de Soka Bau website. 
Soka-Bau geeft in haar motivatie aan naar Nedax dat reeds in 2008 de Duitse rechter heeft bepaald dat montage werkzaamheden aan tuinderskassen vallen onder het Duitse Bauhauptgewerbe en daardoor automatisch Soka-Bau plichtig zijn.
 
De orginele tekst:

BG BAU voert controles uit op bouwplaatsen

BGBau2Regelmatig maken Nedax leden melding van een speciale soort bouwplaats controle door de Duitse Brancheorganisatie BG Bau.BG Bau staat voor "Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft". BG BAU is te vergelijken met de Sociale Verzekerings Bank in Nederland. In Duitsland heeft elk nieuw bedrijf dan ook de wettelijke verplichting zich aan te sluiten bij een brancheorganisatie binnen 1 week na de opstart van het nieuwe bedrijf.  
 
Wat is een Duitse brancheorganisatie?
De Duitse brancheorganisaties zijn de dragers van de Duitse wettelijke ongevallenverzekering voor de particuliere sector en hun werknemers, dit als onderdeel van het Duitse sociale stelsel.

In 2018 weer meer boetes opgelegd door de Zoll

zoll2aIn 2018 werden opnieuw meer minimumloonschendingen genoteerd dan in het voorgaande jaar 2017. De cijfers in één oogopslag.
 
De Duitse douane constateerden dat hun controles tegen zwartwerken een verlies van ongeveer 1,8 miljard euro veroorzaakten voor de Duitse schatkist. De Zoll heeft het afgelopen jaar aanzienlijk meer schendingen van de Duitse minimumloonwet blootgelegd dan voorgaande jaren. Werden in 2015 nog  1.316 overtredingen geconstateerd , was dit in 2018 al opgelopen naar 6.220 overtredingen.
 
Met dagelijkse werkplek controles wil de douane illegale tewerkstelling, het zwartwerken en sociale fraude bestrijden. Minister van Financiën Olaf Scholz deelt verder mede dat de Duitse Douane moet worden versterkt, dit naar aanleding van het kabinetsbesluit van 20 februari. De afdeling Finanzkontrolle Schwarzarbeit van de Zoll krijgt dus extra bevoegdheden en meer personeel. 

Werkwijze meldingsplicht werken in andere EU landen.

EU entsendenRegelmatig krijgt het Nedax secretariaat de vraag of men ook kan begeleiden bij meldingsprocedures in andere EU landen dan België of Duitsland. Het secretariaat doet helaas maar de meldingens trajecten voor de Benelux en Duitsland.
Sinds kort is er echter een EU website beschikbaar waarop men per land de verplichte procedures kan volgen voor het aanmelden van Nederlands personeel.
Helaas zijn niet alle websites beschikbaar in de Nederlandse taal.
 
Bijgaande 2 links, welke men kan gebruiken voor het zoeken naar het land waarin men gaat werken en de beschikbare talen waarin het betrefende gastland de informatie beschikbaar stelt. 
 

Grote landelijke Zoll controle afgelopen zaterdag

zoll messeIn een persverklaring meld de Duitse Douane dat men afgelopen zaterdag een landelijk werkplek controle heeft uitgevoerd in geheel Duitsland. Meer als 2850 douane beambten waren onderweg om controles uit te voeren in het kader van het Duitse minimumloon (€ 9,19 bruto/uur) wetgeving. In totaal werden 14.000 werknemers gecontroleerd en werden 2164 bedrijven bezocht door de Zoll.
Bij de bedrijfsbezoeken werd de loonadministratie gecontroleerd. De focus lag bij deze bedrijfsbezoeken op het daadwerkelijk uitbetalen van het Duitse minimumloon welke sinds 1 januari 2019 is verhoogd naar € 9,19. Naast het minimumloon werd ook gekeken of de betreffende werknemer ook sociale verzekering premies had afgedragen. Hiervoor wordt altijd het A1 formulier opgevraagd.
De Zoll verklaart verder dat dergelijke grootschalige landelijke controles elk kwartaal in Duitsland worden uitgevoerd door de Zoll. Telkens wordt dan ook bekeken welke branches als speerpunt worden benoemd in deze landelijke controles. 

Herhaalde waarschuwing voor Duitse Nep facturen!

spookfactuur intrappen 650x300De Duitsland helpdesk van Nedax waarschuwde al in 2017 voor Duitse nep facturen verstuurd uit Hamburg door de firma DAD GmbH, Alter Wall 65, 20457 Hamburg. Nu wordt Nederland weer overspoeld door Duitse NEP facturen. De brieven worden door geheel Europa verstuurd blijkt uit onderzoek van Alice Woods, journalist werkend bij de website 2-spyware.  
 
De werkwijze van deze NEP firma is als volgt: 
Ondernemers ontvangen een brief, een deels ingevuld formulier en een retourenveloppe. Vaak gaan zij ervan uit dat de voorgedrukte gegevens gecontroleerd en/of aangevuld moeten worden. Wanneer de ondernemer het formulier ondertekent en retourneert, wat makkelijk wordt gemaakt omdat er een retourenveloppe bij zit, heeft hij echter een contract getekend en kan hij facturen tegemoet zien.
Pure oplichterij dus. In 2008 werd deze Duitse firma al veroordeeld door de Duitse rechter wegens oplichterij.
Toch gaat men maar door met het versturen van Nep facturen.